K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Utrudnienia w centrum

0

W centrum Lęborka występują utrudnienia komunikacyjne. W związku z budową odwodnienia parkingu na zapleczu ulicy Staromiejskiej w Lęborku zmieniono organizację ruchu. Obecnie korzystać można wyłącznie z połowy dostępnych miejsc postojowych.

Po większych deszczach na zapleczu ulicy Staromiejskiej zbierała się woda. Dzięki budowanemu odwodnieniu z systemem urządzeń podczyszczających problem zostanie zlikwidowany. W tym tygodniu rozpoczęto wykonywanie inwestycji, na którą przeznaczono blisko 1,5 miliona złotych.

Wykonawca już rozpoczął roboty – mówi Jakub Celban z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – Obecnie pół parkingu jest wyłączone z ruch, co się wiąże z utrudnieniami w komunikacji.

Roboty budowlane na parkingu oraz skrzyżowaniu ulicy Targowej z aleją Niepodległości mają się zakończyć w sierpniu tego roku. Jakub Celban podkreśla, że planowane jest odtworzenie części nawierzchni parkingu, ale w w sporej części będzie ona wyglądała inaczej. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Obecne prace stanowią część większego zadania realizowanego w ramach wartego łącznie blisko 5 milionów złotych projektu pod nazwą „Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych Lęborka”. Na te działania miasto pozyskało ponad 3 miliony złotych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.