K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Groby z historią

0

Do znakowania grobów kodami QR przygotowuje się zarząd słupskich cmentarzy komunalnych. Na razie będą nimi oznaczone zabytkowe miejsca pochówków oraz nagrobki osób zasłużonych dla miasta, ale z czasem system może się rozwinąć.

Jak wynika z odpowiedzi ratusza na interpelację radnego Mieczysława Jaroszewicza w sprawie dalszych losów Izby Pamięci Słupszczan, jednym z elementów przywrócenia jej do życia mogą być kody QR zamieszczane na nagrobkach. Zawierać mają one informacje na temat zmarłych spoczywających na słupskiej nekropolii. W początkach kwietnia do Zarządu Infrastruktury Miejskiej, który m.in. zawiaduje również słupskimi cmentarzami, zgłosiły się osoby, które wyraziły chęć współpracy przy odtwarzaniu Izby Pamięci Słupszczan. Ich pomysłem jest znakowanie wybranych grobów kodami QR i umieszczenie tablicy z nimi w Izbie. Kody początkowo zawierałyby wizerunki i informacje o zmarłych, którzy swoją wędrówkę przez życie zakończyli na słupskim cmentarzu, a wcześniej przysłużyli się naszemu miastu czymś szczególnym. Potem zbiór informacji o zmarłych będzie można rozszerzyć o każdego zmarłego, którego bliscy prześlą dane o nim na stronę „Lustro Życia” prowadzoną przez pomysłodawców. W wyszukiwarkę wystarczy wpisać hasło „lustrozycia.pl” i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Katarzyna Winiarska, która sprawuje nadzór nad obiema słupskimi nekropoliami informuje, że w tej chwili prace nad tą ideą znajdują się na bardzo wczesnym etapie. Docelowo każdy będzie mógł zamieścić informacje o swoim zmarłym bliskim, a ci, którzy zechcą się czegoś o nim dowiedzieć i mają w telefonie czytnik kodów będą to mogli zrobić nieodpłatnie. W ten sposób nasi zmarli nie zapadną się w mroki niepamięci wraz z odejściem tych, którzy jeszcze o nich pamiętali. Katarzyna Winiarska mówi, iż informacji takich już w tej chwili jest bardzo dużo, tylko na razie nie ma komu ich opracowywać i systematyzować. Brakuje pieniędzy na profesjonalistów, dlatego gorąco zachęca historyków-amatorów, a szczególnie młodzież z ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do współpracy przy tym projekcie. Chodzi przede wszystkim o uczniów klas humanistycznych, w których nacisk kładzie się na język polski i historię. Efektem może być unikatowa w skali kraju wirtualna Izba Pamięci Słupszczan.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.