K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lwia nagroda

0

Mieszkańcy miasta mogą już zgłaszać osoby, które ich zdaniem powinny otrzymać wyróżnienie honorowe – Lęborskiego Lwa. Wręczenie prestiżowej statuetki odbędzie się tradycyjnie w lipcu podczas Lęborskich Dni Jakubowych.

Regulamin nadawania honorowego wyróżnienia „Lęborski Lew” znajduje się w załączniku do uchwały z 9 czerwca 2016 roku Rady Miejskiej w Lęborku. Statuetka jest wyrazem najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój oraz promocję miasta.

Przyznawana jest osobom fizycznym, które wyróżniły się w działalności gospodarczej, politycznej, kulturalnej, charytatywnej, społecznej i artystycznej – informuje Bogdan Oszmian, przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku. Wnioski mogą składać organizacje polityczne, społeczne, ale też grupa przynajmniej 30 mieszkańców Lęborka. Wnioski należy składać w biurze rady miejskiej w terminie do 19 czerwca.

Lęborski Lew nie może być przyznany dwa razy tej samej osobie. O to wyróżnienie nie można występować dla osoby zmarłej lub nadawać go pośmiertnie. Po terminie składania wniosków kapituła wyróżnienia dokona ich oceny formalnej, a następnie karty do głosowania wysyła wcześniejszym laureatom nagrody, honorowym członkom kapituły Lęborskiego Lwa. Po oddaniu przez nich głosów następuje ich zliczanie i kapituła podejmuje decyzje o przyznaniu tego honorowego wyróżnienia.

Wyróżnienie zostanie uroczyście wręczone podczas lipcowej sesji rady w trakcie Lęborskich Dni Jakubowych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.