K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Upiększą rynek

0

Słupski ratusz ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji i wykonanie zagospodarowania Starego Rynku wraz z kwartałem ulic Grodzka, Piekiełko i Zamenhofa. Zwycięzca może liczyć na nagrodę w wysokości 30 tys. złotych.

Konkurs przygotowano we współpracy z słupskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych pracowni architektonicznych i składać się będzie z dwóch etapów. Najpierw uczestnicy będą musieli sporządzić wstępną analizę zagospodarowania przestrzenni wokół rynku, aby wyeliminować problemy komunikacyjne. Następnie wyłonionych zostanie pięciu najlepszych uczestników, którzy w drugim etapie zaprojektują nową powierzchnię rynku.

Planujemy, aby to miejsce służyło zarówno rekreacji codziennej mieszkańców, jak i niewielkich imprez handlowych i kulturalnych – mówi Beata Samborska, dyrektorka wydziału polityki przestrzennej UM w Słupsku. – Chcemy, aby to miejsce było dostępne dla wszystkich, więc chcemy wyłączyć z ruchu dwie ulice, Stary Rynek połączyć z Nowobramską, wyrównać nawierzchnię. Chcemy też, aby pojawiły się jakieś elementy zieleni, wody… Tak, żeby ten rynek pełnił wiele funkcji.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty jesienią. Zwycięska pracownia architektoniczna będzie zaproszona do negocjacji na wykonanie ostatecznego projektu zagospodarowania Starego Rynku. Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Koncepcja przygotowana przez pracownię będzie musiała uwzględniać opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warto przypomnieć, iż jesienią poprzedniego roku na rynku zakończono prace archeologiczne, które miały odkryć pozostałości średniowiecznego ratusza. Pojawiły się głosy, aby odkopane fundamenty wyeksponować, jednak sam konserwator nie nalega na takie rozwiązanie. Obecnie ogłoszony konkurs nie jest pierwszym na zagospodarowanie tej części miasta. Już wcześniej pojawiały się pomysły na jego upiększenie, ale teraz miasto nie bierze ich pod uwagę. Beata Samborska powiedziała, że ten konkurs był zrobiony dwadzieścia lat temu. Zmieniły się koncepcje projektowania, tendencje w urbanistyce i potrzeby ludzi, więc może on służyć jako ciekawostka.

Na zagospodarowanie Starego Rynku, władze miasta chcą przeznaczyć 4,5 mln zł. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 25 maja. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.