K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zaginiona baszta

0

Już wiadomo, że istniała baszta wykuszowa nr 15 średniowiecznego systemu obronnego Lęborka. Zostało to potwierdzone przez archeologów przy okazji prowadzonej inwestycji przy ulicy Waryńskiego.

Przebudowa ulicy Waryńskiego w Lęborku, w tym rozbiórka i odbudowa mostu przez kanał Młyński, umożliwiły wykonanie wykopu archeologicznego. Dzięki temu udało się odsłonić kamienne fundamenty jednej ze średniowiecznych baszt. Agnieszka Krzysiak, archeolog w Muzeum w Lęborku mówi, że głównym zadaniem było sprawdzenie, czy w tym miejscu znajdowała się średniowieczna baszta wykuszowa nr 15. Jej istnienie wcale nie było takie pewne.

Udało nam się w tym planowanym wykopie tę basztę odnaleźć – podkreśla A. Krzysiak. – Bardzo dobrze zachowane relikty kamiennych fundamentów oraz średniowieczny poziom użytkowy, czyli kamienna podłoga tejże baszty. Oprócz tego znaleźliśmy późniejsze przemurowania, prawdopodobnie pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku.

Co znajdowało się w baszcie? Niewykluczone, że w XIX wieku był w niej składzik złomu. Stąd archeolodzy natknęli się na żelazne części od powozu lub bryczki, części szabli. Muzealnicy wybrali tylko te elementy, które są dla nich interesujące. Głównym zadaniem było jednak udokumentowanie odkrytych reliktów i wpisanie do rejestru jako pewnika. W przyszłości, gdy ulica zostanie zrobiona, pojawi się w tym miejscu odwzorowanie wykopalisk.

Według najnowszych danych były w sumie 33 baszty wykuszowe średniowiecznego systemu obronnego Lęborka. Nie wszystkie zostały jeszcze potwierdzone. W tym roku przy okazji wymiany kolejnych nawierzchni ulic w centrum miasta przewidziane są kolejne wykopy archeologiczne. Podczas tych prac będzie poszukiwana brama gdańska oraz następna z niezweryfikowanych baszt. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.