K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Podziękowania za port

0

Burmistrz Ustki Jacek Graczyk na spotkaniu z lokalnymi samorządowcami podziękował wszystkim za zaangażowanie w tworzenie projektu przebudowy usteckiego portu. Nadmorski samorząd inwestycję zamierza rozpocząć jeszcze w tym roku.

Obecny układ portu w Ustce pochodzi z XIX wieku i nie spełnia już należycie swojego podstawowego zadania, czyli ochrony znajdujących się w nim jednostek. Modernizacja portu jest również kluczowa dla rozwoju całego regionu i, co oczywiste, dla samej Ustki. Jak podkreślił na konferencji Jacek Graczyk, głównym beneficjentem rozwoju morskiej przystani jest jego miasto. Porozumienie dotyczące opracowania koncepcji modernizacji podpisano w 2015 roku. Wówczas do współpracy zaproszono między innymi miasto Słupsk, powiat słupski oraz urząd morski. Jednak walka o zebranie funduszy na ten cel miała dopiero nadejść. Pieniędzy na realizację inwestycji nie było ani w kasach samorządów, ani w urzędzie morskim. Krzepiących sygnałów brakowało też ze strony administracji centralnej.

Temat niejako był, była gotowość, ale pojawiły się problemy z kontynuacją – mówi Jacek Graczyk, burmistrz Ustki. – Muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczy pani poseł Jolancie Szczypińskiej, bo wybrałem się do niej i powiedziałem, jak wygląda sytuacja, że port w Ustce musi być zmodernizowany, że jest taka potrzeba, tymczasem urząd morski jest pozbawiony środków na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem koncepcji. Pani poseł udało się wtedy doprowadzić do spotkania w Warszawie z panem ministrem Gróbarczykiem. Byliśmy w składzie: państwo Ginterowie, Adam Jakubiak, ja i pani poseł Szczypińska. Była to bardzo konstruktywna, rzeczowa rozmowa. Pan minister zaakceptował nasze kierunki i to, co chcemy robić w porcie. Wtedy przystąpiliśmy dalej do działania.

Podziękowania złożono także na ręce Roberta Biedronia. Słupsk uchwałą podjętą przez radę miejską w 2016 roku przyznał środki na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej. W opinii prezydenta dzięki współpracy samorządów powstaje teraz na Pomorzu Środkowym jeden z najmocniejszych ośrodków morskich.

Bardzo długo czekaliśmy, aby wreszcie po wielu latach braku odzewu ze strony rządzących usłyszeć, że Pomorze Środkowe zasługuje na swoje okno na świat, na port morski w Ustce. To wielka zasługa wspomnianych przez pana burmistrza polityków, ale także wielka zasługa lokalnego samorządu, lokalnej społeczności, urzędu morskiego, który bardzo aktywnie tutaj pomagał. Trzeba też pamiętać, że to również wielka szansa, i to nie tylko dla Ustki i Słupska, ale dla całego regionu Pomorza Środkowego, na dalszy rozwój – podkreśla prezydent Robert Biedroń.

Swój wkład w realizację zadania miał powiat słupski, który także wsparł finansowo nadmorski kurort. Radni powiatu w sposób wiążący poparli samorząd ustecki w zamiarze modernizacji portowego obiektu. Szczególne słowa uznania padły również pod adresem Krystyny i Eugeniusza Ginterów, którzy walnie przyczynili do urzeczywistnienia marzeń o rozbudowie portu.

Projekt prac zakłada przesunięcie o 250 metrów zachodniego falochronu i wydłużenie go do 800 metrów w morze. Znacznie większy będzie także sam basen portowy. Po modernizacji będą w nim mogły cumować statki o długości do 200 metrów. Inwestycja, która ma zakończyć się w 2023 roku, pochłonie ponad 200 milionów złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.