K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Taryfy na trzy lata

0

Wydana została decyzja o zatwierdzeniu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lęborka. Weszła ona w życie w poniedziałek, 11 czerwca.

2018 jest rokiem przełomowym ze względu na wprowadzone w grudniu ubiegłego roku zmiany w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Największą zmianą jest odebranie radom gmin kompetencji decydowania i ustalania wysokości cen i stawek opłat za doprowadzanie wody i odprowadzone ścieków. Dotychczas w Lęborku zatwierdzaniem proponowanych przez wodociągi taryf zajmowała się rada miejska. Obecnie decyzję w tej sprawie podejmuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie funkcjonujące od 1 stycznia tego roku.

Jest jedenaście regionalnych zarządów Wód Polskich, do których składa się wnioski taryfowe celem ich weryfikacji i ustalenia nowej taryfy na trzy kolejne lata – mówi Piotr Boniaszczuk, dyrektor MPWiK w Lęborku. Tak też stało się w Lęborku. Zostaliśmy do tego niejako przymuszeni nowymi przepisami prawa.

Nowa taryfa weszła w życie 11 czerwca. W Lęborku zmieniła się dość znacznie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrezygnowało z miesięcznej opłaty abonamentowej.

Było sześć grup taryfowych i każda płaciła abonament zróżnicowany według wskazań wodomierza zamontowanego na przyłączu – wyjaśnia Piotr Boniaszczuk. Z tej opłaty teraz zrezygnowaliśmy, ponieważ było w tej sprawie różne orzecznictwo sądowe podważające zasadność wyliczania wartości abonamentowej. Lęborczanie będą teraz płacili za tyle wody, ile zużyją i tyle ścieków, ile odprowadzą w swoich gospodarstwach. Przychód z abonamentów musieliśmy wkomponować z cenę metra sześciennego. Ta jest wyższa nieco ponad 9 procent, ale będzie obowiązywała trzy lata. Skutek dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w budynku wielorodzinnym i jednorodzinnym będzie różny.

Tak więc za zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 4-osobowa rodzina zamieszkująca blok 3-klatkowy zapłaci miesięcznie więcej o około 5 złotych. Natomiast 4-osobowa rodzina z domku jednorodzinnego wskutek podwyżki zapłaci więcej o ponad 4 złote. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.