K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Czas na piórnikowe

0

Od 1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku przyjmować będzie wnioski o przyznanie pieniędzy z programu „Dobry Start”. O środki na wyprawkę szkolną mogą starać się opiekunowie dzieci uczących się w szkołach.

Na razie wnioski o przyznanie pieniędzy na szkolną wyprawkę będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, przez stronę ministerstwa (empatia.mrpips.gov.pl). Nabór tradycyjnie wypełnionych papierowych formularzy rozpocznie się dopiero 1 sierpnia. Maksymalny termin dostarczania wniosków w ramach programu „Dobry Start” to 30 listopada 2018 roku. Te, które przekazane zostaną później, nie zostaną objęte dofinansowaniem.

Dokumenty może złożyć rodzic każdego dziecka w wieku od 6 do 18 lat, rozpoczynającego naukę lub już uczącego się w szkole. Jeżeli dziecko podjęło naukę przed 18. rokiem życia, świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia 20 lat. Osoby niepełnosprawne z programu „Dobry Start” będą mogły korzystać do 24. roku życia.

Świadczenie jest jednorazowe, nie ma wpływu dochód w rodzinie na osobę. Tak więc każda osoba, która ma w rodzinie dziecko uczące się w szkole, może przyjść do nas i złożyć ten wniosek – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

MOPR szacuje, że w Słupsku programem objętych będzie w tym roku około 10 tysięcy dzieci. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.