K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Użytkowanie z oszczędnością

0

W tym roku na terenie Lęborka ma zakończyć się termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie zużycia energii i ochronę środowiska.

Ku końcowi mają się roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. Na terenie miasta prace zakończono lub są jeszcze prowadzone w trzech kompleksach budynków: Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ulicy Stryjewskiego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego.

Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski informuje, że w placówce pomocy społecznej już trwają prace wykończeniowe wewnątrz i wokół obiektu. Namawia też dyrektorkę DPS-u do działań estetyzujących, które w projekcie nie zostały ujęte. Chodzi o ogrodzenie. Starosta zapewnia, że do końca sierpnia prace na tym terenie zostaną sfinalizowane. W Mechaniku roboty osiągnęły poziom 90% zaawansowania. Pozostała do wymiany stolarka okienna w auli. Konieczne będzie również odrestaurowanie witraży. Natomiast w CKP prace termomodernizacyjne praktycznie się zakończyły. Teraz z innego projektu remontowane są wnętrza i doposażane sale dydaktyczne.

Powiat lęborski realizuje działania związane z termomodernizacją jako lider w partnerstwie z gminami Nowa Wieś Lęborska oraz Łęczyce, w których pozyskano wielomilionowe dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Jak symulację robimy, to rzeczywiście te oszczędności są właściwe – mówi starosta Teresa Ossowska-Szara. Termomodernizacja służy nie tylko do estetyzowania, ale do osiągnięcia efektów w wydatkowaniu pieniążków, na przykład na ciepło.

Na przykładzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wyliczono, że różnica w zużyciu energii cieplnej przed termomodernizacją i po jej częściowej realizacji jest znaczna. Porównując sezony grzewcze 2016/17 a 2017/18 odnotowano oszczędności rzędu 80 tysięcy złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.