K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mniej dla burmistrza

0

Burmistrzowi Lęborka obniżono wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Było to konieczne ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Środowa debata lęborskich radnych związana ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i absolutorium dla burmistrza zakończyła się zgodnie z oczekiwaniami większości obserwatorów. Niespodzianką przygotowaną przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku był wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie do niego projektu nowej uchwały. Ten dotyczył obniżenia miesięcznego uposażenia burmistrza. Tryb poddania projektu debacie i głosowaniu zaskoczył radnych. Mieli też wątpliwości co do uzasadnienia i wysokości proponowanych stawek.

Myślę, że dobrze byłoby powiedzieć, dlaczego taki projekt jest – mówił radny Włodzimierz Klata. – Jeśli nie tutaj, to w czasie przerwy na spotkanie z komisjami. Dostałem to przed chwilą i jedyne co można wyczuć, to jest w ostatnim zdaniu. Że następuje zmniejszenie wydatków miasta. W tych poszczególnych kwotach trudno się zorientować. Nie jest też opisana istotna intencja ani różnica. Chyba że ja źle czytam, ale ani w potrzebie podjęcia tej uchwały, ani w zmianie uregulowania nie można wyczuć, dlaczego uchwała jest niezbędna i na czym polega ta regulacja.

Uwaga skierowana do przewodniczącego komisji rewizyjnej rady spotkała się od razu z odpowiedzią, która odsyłała pytającego nie do konkretnej decyzji rządowej, ale do… informacji medialnych.

Panie Włodzimierzu! Panie radny Klata! No, obserwujemy telewizję, To wynika z tego, co przyjęto przez rządzących. Należy obniżyć pensje parlamentarzystów i samorządowców i my to właśnie czynimy. Natomiast to, co jest w uzasadnieniu, skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały… Projekt spowoduje zmniejszenie wydatków o kwotę 15.600. Podzielić przez 12 to o ponad tysiąc złotych obniżamy pensję burmistrza. Tysiąc pięćdziesiąt, tysiąc sześćdziesiąt, tak lekko licząc – odpowiadał Zbigniew Cybula, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Wątpliwości budziła również wysokość zaproponowanych stawek, a co za tym idzie pojawiło się pytanie o autorów tej propozycji.

Dlaczego akurat tak? – pytał radny Maciej Szreder. – Czemu państwo nie zostawiliście na poziomie podobnym jak było, tylko żeście się zdecydowali obniżyć? Co? Uważacie, że burmistrz źle pracuje? Pytanie zasadnicze: to pan przewodniczący zaproponował te kwoty czy kto zaproponował te kwoty? Mnie interesuje właśnie, kto z państwa zaproponował takie kwoty? Pan przewodniczący? No! Chciałem jasna informację.

Po ustaleniu, że projekt uchwały uwzględnia najwyższe z ujętych w szczebelkach rządowych stawek radni zdecydowali, że burmistrz od 1 lipca będzie zarabiał tera 10.620 złotych miesięcznie, czyli o 1.300 złotych mniej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.