K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Boisko poziom 2.0

0

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku od lat czekało na modernizację. Bardzo zły stan techniczny obiektu stwarzał zagrożenie dla korzystających z niego osób. Teraz w ramach budżetu obywatelskiego miejsce to przekształcone zostało w wielofunkcyjne boisko sportowe.

Do tej pory boisko przy SP 6 w Słupsku straszyło swoim wyglądem. Teraz, po modernizacji, nowy szkolny obiekt o wysokich standardach technicznych ma być magnesem dla mieszkańców, którzy chcą rozwijać sportowe umiejętności.

Chcieliśmy pochwalić się tą inwestycją – mówi prezydent miasta Robert Biedroń – ponieważ jest to kolejna inwestycja ze Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego, inicjatywa, która wyszła od mieszkańców. Przestrzeń, w której jesteśmy, jeszcze kilka miesięcy temu wyglądała fatalnie. Była to bardzo zaniedbana, porzucona część naszego miasta. Dzisiaj służy młodym mieszkańcom i mieszkankom Słupska, z czego bardzo się cieszymy.

Inwestycja realizowana ze środków budżetu obywatelskiego ma przyczynić się do rozwoju młodych talentów sportowych, zwłaszcza że w słupskiej Szóstce funkcjonują klasy o profilu realizującym program z zakresu lekkoatletyki. Dyrektor SP 6 podziela entuzjazm władz miasta.

Bardzo się cieszę, że tę inwestycję udało się ukończyć, ponieważ było tu bardzo zaniedbane boisko asfaltowe, stare, nienadające się za bardzo do użytku. Teraz obiekt jest nowoczesny, spełniający wszelkie wymogi. Można na nim grać w piłkę nożną, siatkową, ręczną czy w koszykówkę. To boisko absolutnie multifunkcyjne, do użytku dla każdego słupszczanina – podkreśla Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku.

Dzięki funkcjonowaniu instrumentu współodpowiedzialności za miasto, jakim w założeniu jest budżet partycypacyjny, mieszkańcy z listy zadań wskazanych przez administrację ratusza mogli wybrać te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne. Boisko przy SP 6 jest jednym z takich przykładów. Spośród innych zrealizowanych przez miasto z pieniędzy obywatelskich prezydent Biedroń wymienia boiska przy SP 4 i SP 5, a także szkolne obiekty sportowe przy ulicy 11 Listopada i Szczecińskiej.

Wszystko to może oczywiście cieszyć, ale przy okazji budżetu partycypacyjnego warto zastanowić się nad mechanizmem jego funkcjonowania. Otóż to urzędnicy decydują, z jakich propozycji mogą wybierać mieszkańcy, określają też, jaka wysokość kwoty trafi każdego roku do budżetu obywateli i ile pieniędzy maksymalnie można przeznaczyć na poszczególne projekty. To także urzędnicy decydują, ilu obywateli może stanowić gremium, którego głos będzie przez nich brany pod uwagę przy rejestracji projektów. Co pozostaje mieszkańcom? Podporządkować się określonym regułom gry, tak aby mógł funkcjonować ów budżet. Obywatelski. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.