K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nacisk na automatykę

0

Słupskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku otrzyma pieniądze na rozbudowę i modernizacje systemu selektywnej zbiorki odpadów. Będzie oszczędniej, wydajniej i bardziej ekologicznie.

Poniedziałkowa konferencja prasowa włodarzy słupskiego ratusza zawierała niespodziankę w postaci informacji o kolejnym zastrzyku finansowym. Tym razem nie bezpośrednio dla miasta, ale jego spółki, czyli dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Realizuje ono projekt rozbudowy i modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Wartość całkowita projektu zamyka się kwotą niespełna 15,5 miliona złotych, a dofinansowanie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego to ponad 10,6 miliona.

Projekt będzie realizowany w naszej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Bierkowie, na składowisku – mówi wiceprezydent Marek Biernacki. – To będzie modernizacja i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów, a więc wymiana linii technologicznych, przebudowa budynku, a sama segregacja w większym stopniu będzie odbywała się w trybie automatycznym. Optyczne urządzenia będą wykonywały te czynności samoczynnie, bez udziału ludzi. Będzie to doczyszczanie frakcji wstępnie selektywnie zebranej u źródła.

Wiceprezydent zapowiada, że jeśli chodzi o papier i tworzywa sztuczne to wydajność nowego systemu będzie wynosiła około 3 ton na godzinę, a w przypadku odpadów zmieszanych przerabianych będzie w ciągu godziny aż 5 ton. Inwestycja zgodnie z planem ma ruszyć pod koniec bieżącego roku, natomiast całość prac wdrożeniowych trwać będzie maksymalnie dwa lata. Wiceprezydent miasta podkreśla, że zadanie to musi być zrealizowane chociażby z tego względu, że od 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące stopnia recyklingu w gminach

Ratusz czeka teraz na podpisanie stosownej umowy z marszałkiem województwa i zamierza w III kwartale tego roku rozpocząć tę inwestycję. Trudno powiedzieć, czy w związku z tą modernizacją mieszkańcy Bierkowa i pobliskiego Bruskowa Wielkiego mogą mieć nadzieję zmniejszenie uciążliwości zapachowej tego kłopotliwego sąsiedztwa. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.