K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Próg spowalniający

0

Lektura BIP-u potrafi być interesująca. Przeglądając informacje, jakie w ramach kontaktu słupskiego samorządu ze społeczeństwem zamieszczane są na jego stronach, można zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji publicznych i sposobami rozwiązania problemów mieszkańców. Tak trafiliśmy na aleję 3 Maja.

Sytuacja wydaje się prosta: mieszkańcy osiedla w rejonie alei 3 Maja 40 zwrócili się do urzędu miejskiego z prośbą o wprowadzenie na ich terenie strefy zamieszkania, co ograniczałoby dozwoloną prędkość pojazdów do 20 km/h. Strefa powstała, jednak wkrótce z niewiadomych powodów zdemontowano próg spowalniający na odcinku od ronda przy wylocie z ulicy Chrobrego do znaku, który otwiera tę strefę na osiedlu. W opinii mieszkańców stwarza to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych poruszających się w pasie drogowym. Wcześniej zresztą ktoś z decydentów uznał przecież, że ów próg powinien w tym miejscu się znaleźć.

Na tym prostym odcinku drogi, która łączy ulicę Wiatraczną z ulicą 3 Maja, bardzo często słyszę – ponieważ tę ulicę mam akurat za plecami gabinetu, w którym urzęduję – świszczące opony i widać, że prędkość jest przekraczana w sposób ewidentny Nie rozumiem tej decyzji, która polegała na tym, że próg, który był poprzednio na wysokości sklepu „Żabka”, został zdjęty i przesunięty tam, gdzie moim zdaniem powinien być dołożony drugi próg. I dzisiaj na wprost budynku spółdzielni albo kierowcy zwalniają, albo słyszę, jak samochód podskakuje, jeśli ktoś nie dostrzegł progu na czas. Natomiast cała sytuacja przesunęła się o jakieś 80-100 metrów do tyłu, bo tam z kolei te pojazdy jadą zbyt szybko – mówi Leszek Orkisz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią”.

Mieszkańcy podkreślają, że to nie tylko droga komunikacji samochodowej, ale i pieszej, przy czym często poruszają się nią dzieci zmierzające do pobliskiej szkoły lub klienci osiedlowego sklepu. Zainstalowanie tzw. śpiącego policjanta wzmocniłoby ich poczucie bezpieczeństwa.

Uważam, że każdy próg to bezpieczeństwo szczęśliwego powrotu do domu tak nas, jak i dzieci – ze szkoły, do szkoły. Każdemu dzisiaj się spieszy, ja to rozumiem – szybko, szybko. Ale z rozumem! – mówi jeden z mieszkańców Słupska.

Idąc dalej tropem zawartej na stronach BIP-u korespondencji pomiędzy urzędem a jednym z mieszkańców osiedla, dowiadujemy się, że zdemontowany próg spowalniający nie zostanie przywrócony, ponieważ policja nie potwierdza ani jednego przypadku przekroczenia dozwolonej przepisami prędkości jazdy na wspomnianym odcinku drogi. Pomiary dokonywane były w I kwartale bieżącego roku. Z kolei na policyjnej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, której skan ów słupszczanin przesłał do urzędu, widać około 200 naniesionych na czerwono różnego rodzaju zdarzeń, w tym dotyczących zbyt szybkiej jazdy, i to także we wskazanym okresie.

Każda osoba, która zgłasza kliknięciem jakąś interwencję, musi sobie zdawać sprawę z tego – co zresztą zapisane jest w regulaminie – że powoduje to późniejszy ruch funkcjonariuszy, bo musimy zweryfikować to zgłoszenie i za każdym razem po zweryfikowaniu nadajemy bieg danej sprawie – mówi rzecznik prasowy słupskiej policji Robert Czerwiński. – Jednak większa ilość kliknięć w to samo miejsce nie spowoduje większej aktywności policjantów. My tam jesteśmy. Czerwony kolor na mapie świadczy o tym, że potwierdzamy zgłoszenie osoby, która skierowała do nas ten sygnał. Nie mamy możliwości polemizowania tutaj z subiektywnym odczuciem osoby, która być może naocznie widziała, że coś się wydarzyło i chciała nas o tym poinformować. Stąd zakwalifikowane jest to w ten sposób, że tym kolorem czerwonym potwierdzamy subiektywne odczucie osoby, która dostrzegła dane zdarzenie, ale które niekoniecznie musiało okazać się wykroczeniem. Natomiast to od razu powoduje ruch policjantów: jedziemy w tamto miejsce i sprawdzamy prędkość samochodów, czy dochodzi do jakichś sytuacji niepokojących, gdzie ktoś popełnia wykroczenie.

Tak więc problem jest, ale go nie ma, a mieszkańcom tego osiedla pozostaje chyba pogodzić się z owym subiektywnym odczuciem zagrożenia własnego bezpieczeństwa. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.