K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Legalnie od października

0

W tym roku zostanie wykonane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Bieszki w Lęborku. Obecnie w niedozwolony sposób ten odcinek ulicy pokonuje około tysiąca osób dziennie.

Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Bieszki to jedno z bardziej newralgicznych miejsc w Lęborku. Ze względu na znajdujące się tam takie punkty jak przychodnia lekarska, apteka, sklep wielkopowierzchniowy oraz duże osiedle mieszkaniowe odcinek ulicy Armii Krajowej jest przez mieszkańców wyjątkowo często pokonywany. Przechodzenie w tym miejscy jest niedozwolone, ale ma się to zmienić wraz z budową przejścia dla pieszych. O termin realizacji inwestycji dopytywał podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Lęborku Włodzimierz Klata. Radny przypomniał, że ta inwestycja została wybrana do realizacji w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Wnioskował też o podanie czasu zakończenia budowy tego przejścia.

Termin wykonania przejścia zwiększającego bezpieczeństwo ruchu jest już znany.

Szacujemy, że tam nielegalnie przechodzi przez ulicę około tysiąca osób dziennie – mówi Alicja Zajączkowska z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – W związku z tym robiliśmy wszystko, aby ten projekt reorganizacji ruchu został zatwierdzony jak najszybciej. W tej chwili mamy zatwierdzoną organizacje ruchu, jest opis projektu, jest też projekt techniczny. Będzie to przejście z azylem pośrodku. Planujemy, że w październiku zostanie ono wykonane.

Na ten cel przeznaczono około 40 tysięcy złotych. Przejście w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Bieszki w Lęborku ma być również odpowiednio oświetlone. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.