K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obywatelskie pomysły

0

Zakończył się etap weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Lęborku wpłynęły 42 wnioski.

Mieszkańcy Lęborka, podobnie jak było to w latach ubiegłych, okazali duże zainteresowanie i aktywność w zgłaszaniu projektów. Podzielono je na zadania nieinwestycyjne (do 10 tysięcy złotych) oraz inwestycyjne (projekty małe do 40 tysięcy i duże do 200 tysięcy złotych).

W wyznaczonym terminie wpłynęły do nas 42 wnioski w ramach Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – informuje Elżbieta Rekowska- Klassa z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – W wyniku oceny formalnej dwa z nich nie spełniły wymogów i nie były dalej procedowane. Zgodnie z zasadami konsultacji społecznych mieliśmy spotkanie z wnioskodawcami. Skutkiem tego cztery projekty połączyły się w dwa, natomiast w kolejnym etapie w wyniku oceny merytorycznej po spotkaniu z wnioskodawczynią i przedstawicielem wnioskodawców dwa projekty zostały ocenione negatywnie. W konsekwencji głosowaniu będzie poddanych 36 wniosków.

Wszystkie projekty znajdują się na stronie www.obywatelskilebork.pl w zakładce „Prezentacja projektów”. Elżbieta Rekowska-Klassa dodaje, że we wrześniu przeprowadzone zostanie losowanie numerów dla poszczególnych projektów, a następnie – w terminie od 1 do 14 października – głosowanie.

Do 20 października zostanie ogłoszona lista zadań przeznaczonych do realizacji w 2019 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.