K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Praca bez granic

0

Od czerwca na terenie powiatu lęborskiego realizowany jest projekt „Praca bez granic”. Generalnym założeniem projektu jest aktywizowanie osób bezrobotnych mieszkających na wsi.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przeznaczone są one na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Celem projektu pod nazwą „Praca bez granic” jest aktywizacja 27 osób właśnie z terenów wiejskich, zarejestrowanych w lęborskim PUP-ie. Przewidziane są staże dla 9 osób, prace interwencyjne dla 2 osób oraz roboty publiczne, przy których zatrudnienie znajdzie 10 osób. Możliwe będzie również pozyskanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów szkoleniowych.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługami rynku pracy. Realizacja tych działań zakończy się w grudniu bieżącego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące „Pracy bez granic” udzielane są w poszczególnych pokojach siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, przy ulicy Gdańskiej 35.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.