K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Komendanci z powołaniami

0

W Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku odbyła się dzisiaj (4 lipca) podwójna uroczystość. Na szefów lęborskiego garnizonu powołano pełniących dotychczas te obowiązki komendanta oraz jego zastępcę.

Dzisiaj, 4 lipca, w świetlicy lęborskiej komendy odbyło się uroczyste mianowanie komendanta powiatowego policji w Lęborku i jego zastępcy. Decyzją komendanta wojewódzkiego w Gdańsku na stanowisko szefa lęborskiego garnizonu powołano kom. Mariusza Mejera. Jego pierwszym zastępcą został mł. insp. Ireneusz Szmurło.

Nie ukrywam, że kilka lat temu pracowałem w tej jednostce na niższym stanowisku, jednak kilka ostatnich miesięcy powierzenia mi obowiązków komendanta pozwolił mi inaczej na to spojrzeć – przyznaje kom. Mariusz Mejer, komendant powiatowy policji w Lęborku. – To odpowiedzialność za całość jednostki, podejmowanie decyzji związanych nie tylko ze standardowym działaniem jednostki, ale też podejmowanie decyzji administracyjnych i personalnych dotyczących zatrudnienia. W tym roku udało nam się odizolować od społeczeństwa dziewięciu najbardziej niebezpiecznych przestępców, którzy podejrzani są o popełnienie takich przestępstw jak zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym, dokonanie rozbojów czy też posiadanie znacznych ilości środków odurzających, psychotropowych. Wspomniałem też o wzroście wykrywalności przestępstw najuciążliwszych dla społeczeństwa, a więc kradzieży, kradzieży z włamaniem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku kształtuje się ona na poziomie od kilku do nawet 23 procent, przy wyższej wykrywalności niż średnia wojewódzka.

W uroczystej zbiórce, oprócz komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku insp. Jarosława Rzymkowskiego, uczestniczyła kadra kierownicza komendy powiatowej oraz przedstawiciele władz samorządowych i zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Ogromny zaszczyt być powołanym na to stanowisko, ale też ogromna odpowiedzialność za to, jak będziemy kierowali garnizonem lęborskim i jak to będzie wpływało na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – powiedział mł. insp. Ireneusz Szmurło, I zastępca komendanta powiatowego policji w Lęborku.

Po uroczystych wystąpieniach przyszedł czas na podziękowania i życzenia dla komendantów. Zaproszeni goście pogratulowali mianowanym komendantom dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego i życzyli wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń i planów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.