K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dwie manifestacje

0

Dzisiaj rano (4 lipca) przed gmachem Sądu Okręgowego w Słupsku odbyły się dwie manifestacje. Sędziowie okręgu solidaryzowali się z sędziami Sądu Najwyższego, którzy przeciwstawiają się łamaniu obowiązującej Konstytucji RP, natomiast przedstawiciele pozostałych środowisk prawniczych, organizacji pozarządowych i samorządów manifestowali poparcie dla ich postawy.

Przed budynkiem Sądu Okręgowego w Słupsku odbyła się manifestacja o charakterze flash mobu, w której uczestniczyli sędziowie okręgu słupskiego. Zorganizowana ona została przez członków słupskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, którzy także przygotowali apel. Jego treść zawierała także informację o przyczynach spotkania i przebiegu manifestacji. Odczytała go sędzia Joanna Sikora.

W dniu 4 lipca 2018 roku sędziowie okręgu słupskiego spotykają się przed Sądem Okręgowym w Słupsku, aby wyrazić swoje poparcie dla sędziów Sądu Najwyższego, w tym dla Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego pani profesor Małgorzaty Gersdorf – czytała sędzia Joanna Sikora. – Zgromadzenie nasze ma charakter flash mobowy. Sędziowie ubrani na czarno otoczą wraz z innymi uczestnikami budynek Sądu Okręgowego w Słupsku symbolicznym łańcuchem ludzi na 15 minut i staną w milczeniu pragnąc zamanifestować swoje głębokie poparcie dla sędziów Sądu Najwyższego oraz wspierając ich wysiłki mające na celu zapewnienie przestrzegania obowiązującej konstytucji. Organizacje sędziowskie – zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”, zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce – oraz Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex superior omnia” wystosowały wspólny apel do środowisk prawniczych z prośbą o obecność w dniach 3 i 4 lipca 2018 roku pod Sądem Najwyższym. Ogromna większość sędziów okręgu słupskiego chciałaby być obecna tego dnia na placu Krasińskich przed Sądem Najwyższym, Część sędziów naszego okręgu miała taka możliwość. Ci jednak, którzy na dzień 3 lipca i 4 lipca mieli wyznaczone sesje orzecznicze nie mieli takiej możliwości. Taką formą wyrażenia swojego poparcia jest udział w akcji flash mobowej w dniu 4 lipca 2018 roku o godzinie ósmej. W tym samym czasie, gdy do budynku Sądu Najwyższego w Warszawie wchodzić będzie Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego pani profesor Małgorzata Gersdorf. Dla nas, sędziów, dotychczasowy skład – niezależnie od indywidualnych ocen – był przecież zawsze ważnym elementem budowania zaufania do obowiązującego w Polsce prawa i ośrodkiem w istotny sposób wpływającym na kształtowanie standardów prawnych. Nadal dla nas Sąd Najwyższy jest ostatnią ważna instytucją, która stoi na straży trójpodziału władzy.

Po odczytaniu apelu sędziowie oraz uczestnicy drugiej manifestacji wpierającej ich postawę utworzyli na chodniku milczący łańcuch poparcia dla sędziów Sądu Najwyższego, a następnie wrócili do swoich obowiązków. Przed sądem pozostali przedstawiciele innych środowisk prawniczych, organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów. Mecenas Anna Bogucka-Skowrońska nie tylko odniosła się do zachodzących zmian w ustawodawstwie dotyczącym sądów, ale też podkreśliła charakter wystąpienia sędziów słupskiego okręgu.

Słupsk pozostanie wierny podstawowym wartościom – zapewniała Anna Bogucka-Skowrońska, była senator i sędzia Trybunału Stanu. – Chcę im podziękować za to, że w sytuacji już represji i takiego strachu, jak w PRL-u, maja odwagę walczyć o to, co jest podstawą sądu – o gwarancję niezależności, o gwarancje niezawisłości, czyli prawości sumienia. Wszyscy przeciwstawimy się represjom wobec sądów, które będą wydawać wyroki dla władzy niesłuszne politycznie. Takie pogróżki już wręcz wprost z reżimowych mediów płyną. Dlatego w imieniu nas wszystkich, wielu organizacji pozarządowych, wielu polityków opozycyjnych, którzy tutaj są chciałam naprawdę wszystkim sędziom podziękować. Jest to chwila historyczna. Kiedyś będziemy mówić: oni stali z nami, a tamci siedzą w strachu, ukryci w gabinetach.

Druga z manifestacji zakończyła się odczytaniem przez prawniczkę Danutę Wawrowską preambuły do obecnej konstytucji. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.