K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lifting pomnika

0

Miasto przystępuje do długo zapowiadanej rewitalizacji pomnika Żołnierza Polskiego. Przy okazji remontu zabytkowego postumentu zmiany czekają także sam plac Zwycięstwa.

Władze Słupska do przebudowy pomnika przymierzały się już od dłuższego czasu. Początkowo plany zakładały większą ingerencję w wygląd obelisku, ale na to nie zgodzili się właściciele praw autorskich. Ostatecznie stanęło na rewitalizacji postumentu w mniejszym zakresie niż początkowo zakładano.

Będziemy chcieli zmniejszyć ów pylon, to tło dla żołnierza, o jedną trzecią wysokości, ponieważ nie ma potrzeby, żeby przytłaczał, przygniatał tę postać i był dominujący. Chcemy też zmniejszyć całe to posadowienie pomnika – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska

Dodatkowo zamontowane zostanie podświetlenia pomnika. Pierwsze prace modernizacyjne już rozpoczęto. Z monumentu zdjęto sylwetkę Żołnierza Polskiego, która wyjechała do pracowni artystycznej, aby posłużyć za wzór do stworzenia nowej rzeźby. Zmiany nie ominą również placu Zwycięstwa.

Bardzo ważną czynnością jest to, abyśmy go zazielenili. Jest wiele pomysłów słupszczan, którzy chcieliby, aby plac nie był tylko miejscem parkingowym, bo naprawdę zaburza on ład przestrzenny naszego miasta, niemniej innego parkingu w pobliżu nie ma. W związku z tym częściowo będziemy nasadzali zieleń wokół pomnika, ale także za nim, aby powstał tam skwer, który będzie miejscem spotkań, czasowych wystaw oraz miejscem pamięci o szlakach żołnierza polskiego. W ziemi, w postumencie, zamieszczone zostaną tablice, które zawierać będą nazwy bitew, ich daty na przestrzeni tysiąclecia oręża polskiego. Będzie to miejsce również na lekcje edukacyjne z historii – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Pomnik Żołnierza Polskiego ma być gotowy na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.