K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Z ostatniej chwili: Sporne obligacje

0

W słupskim ratuszu odbyła się dzisiaj sesja nadzwyczajna miejskich radnych zwołana na wniosek prezydenta. Jedynym tematem była emisja obligacji miejskich. Skarbnik miasta Artur Michałuszek tłumaczył, że nie ma mowy o rolowaniu długów, a chodzi o pieniądze pozwalające na realizację zaplanowanych inwestycji. Bez nich stanie się konieczne wstrzymanie wszystkich już prowadzonych procedur. Odwołać trzeba będzie także zaplanowane już na sierpień procedury przetargowe.

Radni zażyczyli sobie wykazu inwestycji, na które przeznaczone zostaną pieniądze z obligacji. Po przerwie przedstawiła taką listę wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, ale ta odpowiedź także nie usatysfakcjonowała niektórych radnych. Nadal mieli wiele wątpliwości, a największą z nich było – co podnosił klub PiS – zgłoszenie nagłej potrzeby podjęcia uchwały w sytuacji, gdy lista inwestycji była znana od początku roku. Radni Platformy Obywatelskiej optowali za podjęciem uchwały, by prezydent nie miał powodu oskarżania rady o uniemożliwianie prowadzenia miejskich inwestycji. Jednocześnie zapowiadali konsekwentne rozliczanie z ich realizacji.

Po kolejnej przerwie radni 14 głosami „za” i czterema „przeciw” podjęli uchwałę o emisji obligacji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.