K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wielkogabarytowy problem

0

Zalegające przedmioty wielkogabarytowe przy lęborskich wiatach śmietnikowych to częsty widok. Rozwiązaniem problemu ma być oddanie do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Żeromskiego.

Niepotrzebne przedmioty wielkogabarytowe wystawiać można na zewnątrz altanek śmietnikowych lub obok kontenerów wyłącznie w wyznaczone dni ogólnomiejskiej zbiórki. Nie wszyscy mieszkańcy dostosowują się do tego harmonogramu.

Mamy z tym problem – przyznaje Alicja Zajączkowska z Urzędu Miejskiego w Lęborku. Mieszkańcy sygnalizują nam, że kanapy, stoły i szafy pojawiają się przy śmietnikach w różnym terminie. Firmy odbierające śmieci zmieszane czy już posegregowane nie są w stanie tego od razu zabierać.

Tego typu zbędne elementy wyposażenia mieszkań będzie można już w tym roku pozostawiać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lęborku.

Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie kończąca się już budowa PSZOK-u – mówi Alicja Zajączkowska. Wszystko idzie dobrze i termin realizacji inwestycji to koniec września. Każdy mieszkaniec, który kupi coś nowego i będzie chciał coś wyrzucić, albo też sprzątnie piwnicę czy inne pomieszczenie, będzie mógł w każdym terminie powieźć to na ulicę Żeromskiego do PSZOK-u. Będą tam odpowiednie pojemniki na wielkie gabaryty, elektrośmieci i odpady zielone.

Realizowana przy ulicy Żeromskiego inwestycja to koszt rzędu miliona złotych. Na te działania uzyskano wysokie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu na operatora PSZOK-u – informuje Alicja Zajączkowska. Będzie to firma lub osoba, która zajmie się porządkowaniem i utrzymaniem bieżącym punktu. To będzie teren monitorowany. Chcemy, żeby on ładnie wyglądał, żeby był obsadzony dokoła zielenią, żeby to śmietnisko nie drażniło swoim widokiem mieszkańców. Trzeba jeszcze trochę poczekać.

W ten sposób ma ulec poprawie efektywność systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.