K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prace na Kaszubskiej

0

Ulica Kaszubska jest newralgicznym punktem na mapie powiatu lęborskiego, między innymi, ze względu na lokalizację cmentarza. Odcinek drogi od ulicy Kartuskiej do granic miasta wymagał remontu. Obecnie trwa jego przebudowa.

Zgodnie z planem prowadzone są roboty związane z przebudową ulicy Kaszubskiej w Lęborku. Inwestycja dotyczy odcinka drogi powiatowej – od ulicy Kartuskiej do granic miasta Lęborka.

To jest bardzo newralgiczny punkt, a szczególnie w dni dużego natężenia ruchu – mówi Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. Myślę przede wszystkim o 1 listopada. Sięgnęliśmy po różne rozwiązania. Wespół z miastem robimy tę inwestycję. Miasto daje 660 tysięcy i powiat daje tyle samo, a wartość przetargowa tej inwestycji to 2,3 miliona złotych.

Z tego blisko milion złotych to dotacja uzyskana z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019.

Przebudowę ulicy Kaszubskiej rozpoczęliśmy w czerwcu – mówi Adrian Wenta, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku. Przypomnę, że jest to trasa, którą odbywa się główny ruch mieszkańców powiatu wejherowskiego do Lęborka i od strony Gdańska do Łeby. Przebudowie ulega praktycznie cały pas ruchu na odcinku 650 metrów. Jezdnia będzie miała szerokość 5,5 metra. Wyłączone z niej będą cztery azyle ułatwiające przejście pieszym. Wykonana będzie także ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra. Jest to kontynuacja ścieżki już istniejącej i biegnącej od ulicy Krzywoustego, od ronda.

Powstanie też około 300 miejsc parkingowych.

Budowane są one przy użyciu nowej technologii, czyli plastikowych kratek parkingowych uzupełnionych grysem – wyjaśnia Adrian Wenta. Jest to bardzo nowoczesna technologia. Pomoże nam w odprowadzeniu wód opadowych z jezdni. Wykonane będą również miejsca parkingowe dla inwalidów. Pomyśleliśmy też o osobach starszych. Będą trzy zatoki autobusowe, a więc w praktyce komunikacją miejską będzie można dostać się do każdej bramy naszego cmentarza. Przebudowie ulegnie ogrodzenie.

Wykonawcą inwestycji jest firma Kruszywo z Lini. Zakończenie robót na ulicy Kaszubskiej w Lęborku ma nastąpić pod koniec września tego roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.