K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kontrola gabarytów

0

Straż Miejska w Słupsku cały czas prowadzi kontrole, czy mieszkańcy składują odpady wielkogabarytowe zgodnie z przepisami. Strażnicy głównie pouczają, ale jeśli trzeba sięgają także po mandaty.

Od jakiegoś czasu miejscy strażnicy sprawdzają, jak wygląda sprawa z wystawianiem gabarytów, czyli przeważnie starych i niepotrzebnych mebli. Kontroli podlegają zarówno tereny administrowane przez miasto, jak i te podlegające spółdzielniom mieszkaniowym. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Słupsku, interwencje mają charakter prewencyjny. Jednak jeśli odpady pod kolejnych upomnieniach nadal zalegają, funkcjonariusze stosują kary pieniężne.

Miasto cztery razy do roku organizuje zbiórkę tych nieczystości – mówi Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku. – Wcześniej zawsze pojawia się informacja, czy to w mediach, czy bezpośrednio na osiedlach, że w danym dniu przeprowadzona zostanie zbiórka śmieci i mieszkańcy proszeni są o wystawianie wielkogabarytów do określonej godziny, po czym rzeczy te zostają zabrane. W innym wypadku, jeśli to jakiś odległy termin dla mieszkańca, należy wywieźć je samemu na ulicę Bałtycką, gdzie wielkogabaryty przyjmowane są bez opłaty.

Ze względu na to, że zidentyfikowanie właściciela niewłaściwie wystawionych gabarytów jest często niemożliwe, adresatem pouczeń i mandatów są zarządcy osiedli. Zgodnie z prawem to na nich spoczywa obowiązek uprzątnięcia i doprowadzenia do ładu podgalającego im terenu.

Jeżeli złapiemy kogoś na gorącym uczynku, to on otrzymuje mandat. Natomiast jeśli nie będzie to taka sytuacja, zawsze za czystość w obrębie nieruchomości odpowiada zarządca tego terenu – informuje szef słupskich strażników.

Za niestosowanie się do przepisów dotyczących składowania odpadów wielkogabarytowych można otrzymać mandat do 500 złotych. Jeżeli kara nie zostanie przyjęta, sprawa trafia do sądu. Wtedy grzywna może urosnąć nawet do 5 tysięcy złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.