K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Umowy na in vitro

0

W Urzędzie Miejskim w Słupsku podpisano umowę z 4 klinikami, które będą realizować słupski program in vitro. Metodą pozaustrojowego leczenia niepłodności zostanie objętych 20 par rocznie.

Można już składać wnioski o dofinansowanie do procedury pozaustrojowego leczenia niepłodności. W magistracie właśnie podpisano umowy z podmiotami, które będą realizować program in vitro dla słupskiego samorządu. Według sterników Słupska, diagnoza przeprowadzona przed wdrożeniem pomysłu w życie pokazała, iż w naszym mieście jest bardzo duże zapotrzebowanie na leczenie niepłodności tą metodą.

Dlatego nasza decyzja, przy zastosowaniu wszelkich procedur, żeby opracować program, przeprowadzić przez wszystkie komisję branżową i sesję rady miasta – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Właściwie na pierwszej sesji rady ta decyzja została podjęta większością głosów, co znaczy, że społeczeństwo rzeczywiście potrzebuje takiego wsparcia. My mamy świadomość, że jak się urodzi kolejne dwieście, trzysta dzieci dzięki wsparciu także tą metodą, to potrzebne będą co najmniej dwa nowe przedszkola. Ale jesteśmy gotowi podjąć takie wyzwanie, bo dzisiaj chodzi o to, żeby dzieci rodziło się jak najwięcej. To będzie decydowało o żywotności naszego społeczeństwa i w ogóle Polski.

Przed przystąpieniem do programu pozaustrojowego leczenia niepłodności, pary będą musiały przejść formalne badania i rozmowy ze specjalistami.

Przede wszystkim odbyć wizytę pilotażową – informuje Achilles Wójcik, Gameta Gdynia. – Lekarz, specjalista w tej materii, wskaże ścieżkę postępowania. Skieruje na odpowiednie badania, wyznaczy terminy kolejnych spotkań i potem, jeśli uzna, że para jest gotowa, przystępuje do finału.

Słupsk zapewnia dofinansowanie jednej procedury medycznej, jeśli zakończy się sukcesem, lub dwóch, jeżeli pierwsza okaże nieskuteczna. Samorząd na 5 lat działania programu w budżecie zapisał 500 tys. złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.