K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Milion dla MOPR-u

0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał ponad milion złotych na kontynuację projektu „Kierunek Aktywność”. Program wspiera w powrocie na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Horyzont w ramach Centrum Integracji Społecznej. Zadanie „Kierunek Aktywność” adresowane jest do osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy czy korzystających z opieki społecznej. Program w Słupsku realizowany jest od stycznia 2016 roku. Dzięki wsparciu przez marszałka kwotą blisko 2,7 mln złotych do dziś udało się zaktywizować ponad 50% uczestników projektu. Teraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kolejne pieniądze na kontynuowanie aktywizacji.

To dodatkowo ponad milion złotych – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR w Słupsku. – Jest to możliwość zwerbowania, zatrudnienia kolejnych dziewięćdziesięciu osób, które miały problemy ze znalezieniem pracy na otwartym rynku pracy i przygotowania ich do tego, aby na ten otwarty rynek pracy trafiły. Efektami tego pierwszego kierunku aktywności, a mam nadzieję, że podobne efekty osiągniemy w drugim, jest to, że uczestnicy warsztatów w Centrum integracji społecznej remontują bardzo tanio, a nawet bezkosztowo, budynki użyteczności publicznej.

Dzięki pomocy uczestników warsztatów niskim kosztem udało się przeprowadzić remonty w budynkach oświatowych. Przykładem powodzenia programu jest uruchomienie w Ustce spółdzielni socjalnej „Drabina”, która powstała na bazie Centrum Integracji Społecznej. Spółdzielnia przede wszystkim zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych i usługami konserwatorskimi. Powierzone zdania uwzględniają możliwości i potencjał osób aktywizowanych zawodowo. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.