K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kliny w przetargach

0

Ruszyły pierwsze przetargi na realizację projektu słupskich klinów zieleni. Łącznie ogłoszono sześć konkursów na zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych, które już niedługo ozdobią miasto.

Zapowiadany od 2016 roku projekt klinów zieleni wchodzi w etap wyłonienia wykonawców. Zadanie składa się z kilku etapów, które powstaną w różnych częściach miasta. W planach przewiduje się nasadzenia wielogatunkowej roślinności oraz stworzenie infrastruktury wypoczynkowej, jak place zabaw, ścieżki spacerowo-biegowe czy siłownie zewnętrzne. Urząd Miejski ogłosił właśnie przetargi na realizację tej kluczowej dla wizerunku miasta inwestycji.

Sześć zadań – wylicza Robert Biedroń, prezydent Słupska. – Po kolei to zagospodarowanie terenu przy ulicy Zaborowskiej, czyli park zachodni, zagospodarowanie terenów w okolicach ulic Hubalczyków, Aluchny-Emelianow, czyli park wschodni, powiększenie Parku Kultury i Wypoczynku o teren przy ulicy Nad Śluzami, podniesienie atrakcyjności terenu w rejonie Stawku Łabędziego, ciąg spacerowy przy ulicy Kaszubskiej i skwer przy ulicach Niedziałkowskiego, Karsińskiego i Solskiego. To są zadania, o których często opowiadaliśmy, że składamy wnioski, że otrzymaliśmy dofinansowanie i dzisiaj nastał moment, kiedy przystępujemy do realizacji tych zadań inwestycyjnych.

Projekt klinów zieleni ma przede wszystkim stworzyć nowe skwery i parki, a tym samym zwiększyć powierzchnię terenów zielonych w Słupsku. Dzięki inwestycji w mieście powstanie dodatkowych 6 ha parków, a kolejne 9 ha przejdzie gruntowną rewitalizację. Ponadto drzewostan zostanie wzbogacony o blisko pół tysiąca drzew. Zadanie szacowane jest na 6 mln złotych, z czego 4,5 udało się pozyskać jako zewnętrzne dofinansowanie. Projekt klinów zieleni ma być zakończony przed 2020 rokiem.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.