K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Poziom eko

0

Przepławka dla ryb migrujących na rzece Łebie w Lęborku jest miejscem ładnie zagospodarowanym. Niestety widok kaskady wodnej psują plastikowe śmieci, porzucone w pobliżu przez bywalców tego terenu. Nasza redakcja odebrała w tej sprawie liczne sygnały.

Przepławka to budowla mająca ułatwić migrację ryb na tarlisko. W 2012 roku tego typu obiekt hydrotechniczny powstał w Lęborku. Kaskada wodna na Łebie ładnie prezentuje się w krajobrazie miejskim, a co najważniejsze – spełnia swoją rolę w środowisku przyrodniczym, ułatwiając rybom wędrownym, jak trocie czy łososie, przedostanie się w górę rzeki. Dla prawidłowego funkcjonowania przepławki bardzo ważna jest czystość tego miejsca, zwłaszcza w kontekście niezalegania w nim odpadów mogących zakłócić silny prąd wabiący ryby. Tymczasem w pobliżu lęborskiej instalacji coraz częściej pojawiają się śmieci, znoszone potem przez wiatr w koryto rzeki. Bez trudu zauważyć można plastikowe butelki, puszki po napojach czy foliowe worki. Do tego pod mostem przy sądzie rejonowym ktoś urządził sobie składowisko odpadów, co czyni z tego miejsca atrakcyjne żerowisko dla koczujących tam gołębi. Szkoda byłoby, aby ten malowniczo zagospodarowany zakątek zdegradowany został w praktyce do roli nielegalnego śmietniska. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.