K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy rok w oświacie

0

W Urzędzie Miejskim w Słupsku oficjalne rozpoczęto nowy rok szkolny i tym samym podsumowano stary. Na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli omówiono wyzwania stojące obecnie przed oświatą, poruszono także temat dodatków dla nauczycieli.

Do rozpoczęcia roku szkolnego uczniom pozostało jeszcze nieco ponad tydzień, ale dyrektorzy szkół już teraz muszą myśleć o zbliżających się miesiącach. Zorganizowane w magistracie spotkanie było okazją do omówienia wyzwań czekających oświatę. Na pewno można do nich zaliczyć niedawne problemy z termomodernizacją przedszkoli, przeładowaniem szkoły w rejonie Westerplatte – Hubalczyków czy ciągnącymi się skutkami reformy oświaty. Namawiano również do korzystania z bazy kulturalno-edukacyjnej, znajdującej się na terenie miasta. Była też mowa o lepszej współpracy na linii nauczyciel – dyrektor.

Nadzór pedagogiczny to jest to, co na co dzień powinniście robić – zwróciła się do uczestników spotkania wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Dokonaliśmy kontroli realizacji przez was nadzoru pedagogicznego. Różne są z tego wnioski, na pewno będziemy o tym indywidualnie rozmawiali. To nie chodzi o kontrolowanie, chodzi o wzmacnianie nauczycieli i lepsze wykorzystywanie przez nich wszystkich narzędzi, a także lekcji koleżeńskich, tego wspomagania siebie poprzez dawanie przykładu. Nie ma lepszej drogi w wychowaniu i nauczaniu niż wzór.

Podczas zebrania dyrektorom wręczono nominacje na kolejną kadencję w ich placówce. Nagrodzono także za wieloletnią pracę na rzecz miejskiej oświaty. Pojawiła się informacja o możliwym wprowadzeniu dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

Chcemy zaproponować, aby od stycznia znaleźć w budżecie kwotę około 1,4 miliona złotych, żeby nauczyciele w zależności od ilości oddziałów mieli większy dodatek, ale także aby mieli stałą bazową kwotę – poinformowała wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Bazowa kwota – 800 albo 1200 złotych – plus dodatkowo za każdy oddział w szkole, ponieważ on warunkuje zakres pracy. Dla wychowawcy – 150 złotych miesięcznie, dla opiekuna stażu zwiększona propozycja o 100 procent, dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla kierowników kształcenia praktycznego – też bardzo radykalna poprawa.

Oświata samorządowa to pozycja w budżecie, na którą przeznaczane jest najwięcej pieniędzy. W tym roku na szkoły i przedszkola zostanie wdanych 180 milionów złotych. Miesięczne utrzymanie ucznia to koszt rzędu 700 złotych, a przedszkolaka – 900 złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.