K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kaszubska na finiszu

0

Wkrótce nastąpi zakończenie robót prowadzonych na ulicy Kaszubskiej w Lęborku. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi od ulicy Kartuskiej do granic miasta.

Na przebudowę ulicy Kaszubskiej przeznaczono ponad dwa miliony złotych. Inwestycja dotycząca drogi powiatowej na odcinku od pętli autobusowej przy ulicy Kartuskiej do granic miasta Lęborka uzyskała dotację z budżetu państwa. W ocenie starosty Teresy Ossowskiej-Szarej jest to jedna z ważniejszych inwestycji ze względu na bezpieczeństwo. Zakończenie robót ma nastąpić na miesiąc przed Wszystkich Świętych. To ważne ze względu na cmentarz, który znajduje się właśnie przy modernizowanym odcinku ulicy Kaszubskiej.

Mamy już w całości wykonaną ścieżkę rowerową – informuje Adrian Wenta, zastępca dyrektora ZDP w Lęborku. Wykonane też są chodniki i około 50 procent miejsc parkingowych. Od 17 września zaczniemy układać masę bitumiczną, najpierw warstwę wiążącą, a następnie warstwę ścieralną. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, czyli powinny się zakończyć do 28 września.

To jest bardzo szybka realizacja – zapewnia starosta Teresa Ossowska-Szara. Dyskutujemy jeszcze o sposobie parkowania, ale pozostawimy ten problem odpowiednim służbom. Wszystko po to, żeby bezpieczeństwo rzeczywiście zostało zachowane.

Prowadzone prace uporządkują ruch pieszo-rowerowy i poprawią bezpieczeństwo użytkowników tego odcinka drogi. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.