K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kolejność losowa

0

W czwartek, 6 września, odbyło się publiczne losowanie kolejności projektów, które będą na listach do głosowania w ramach Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Losowanie numerów przeprowadzono w lęborskim ratuszu.

Na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców miasta i wybranych przez nich w głosowaniu przeznaczono niemałą kwotę, bo milion złotych. W edycji budżetu obywatelskiego na 2019 rok mieszkańcy wybierać będą zadania do realizacji spośród 35 projektów, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Zgłoszenia podzielone zostały na trzy kategorie: zadania nieinwestycyjne oraz zadania inwestycyjne – projekty małe i duże.

Od czwartku, 6 września, znana jest już kolejność projektów, które będą widniały na listach do głosowania w budżecie obywatelskim 2019. Publicznego losowania numerów dokonano w sali lęborskiego ratusza.

Projekty dotyczą m.in. budowy chodników i ścieżek rowerowych w poszczególnych rejonach miasta oraz organizacji wydarzeń sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych.

Z listami projektów dopuszczonych do głosowania można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej: www.lebork.budzet-obywatelski.org. Głosowanie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej przeprowadzone zostanie w dniach od 1 do 14 października. Pomysły, na które mieszkańcy miasta oddadzą najwięcej głosów, zostaną w przyszłym roku wdrożone w życie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.