K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Otwarcie stadionu

0

Uroczyście otwarto i przekazano do użytku nowoczesny stadionu lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Inwestycję przeprowadził powiat lęborski przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Obszar szkolnych boisk przy lęborskim „Mechaniku” adaptowano na stadion lekkoatletyczny. Niedawno nowoczesny obiekt przeszedł odbiór techniczny z wynikiem pozytywnym W piątek, 14 września, oficjalnie oddano go do użytku. W uroczystości, oprócz gospodarzy, uczestniczyli licznie przybyli goście, a wśród nich przedstawiciele i uczniowie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu lęborskiego.

To jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Oprócz tych osobistych, oczywiście – przyznaje Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. – Była taka grupa, która kiedyś inicjowała powstanie takiego obiektu, a to był rok 2011. Jak zobaczyłam w dokumentach, że takie coś istnieje, to pomyślałam, że to jest to, na co czekała nasza młodzież, nasze dzieci i w ogóle my wszyscy. To jest obiekt otwarty dla wszystkich i będzie nam służył. To jest przepiękny certyfikowany obiekt.

Stadion lekkoatletyczny uzyskał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Lekkoatletyka jest podstawą wszystkich sportów – mówi Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ona przygotowuje we wszystkich kierunkach, bo i bieg, i skok, i rzut. Jest to przygotowanie i do gier zespołowych i do wszystkich innych dyscyplin sportowych.

Podczas przemówień głos zabrali również absolwenci dawnego Liceum Pedagogicznego i Szkoły Ćwiczeń w Lęborku. Przybliżono sylwetkę i osiągnięcia sportowe Zygmunta Lisieckiego, którego imię nadano właśnie temu nowoczesnemu stadionowi lekkoatletycznemu.

Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy moich młodych kolegów – podkreśla starosta Teresa Ossowska-Szara. Przede wszystkim inżynierów, którzy nadzorowali to w sposób bezpośredni. To co było niemożliwe kiedyś, dzisiaj jest możliwe. Wartość tego obiektu jest niewspółmierna do tych 3,5 miliona, które zapłaciliśmy za niego. Pozyskaliśmy z ministerstwa sportu milion złotych, a pozostałe pieniądze dołożył nasz samorząd. Rada nawet zdecydowała bez zastanowienia o korekcie budżetu. Ten obiekt uatrakcyjnił miasto.

Podczas wydarzenia dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych wręczono sportowe koszulki. Następnie, w rytmach muzyki orkiestry dętej „Ziemia Lęborska”, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.