K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Harmonogram głosowania

0

Wyznaczono już termin oraz lokale, w których zostanie przeprowadzone tradycyjne głosowanie nad złożonymi projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Oddać swój głos będzie można również w formie elektronicznej.

Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty wydzielone z budżetu miasta. W tym roku, podobnie jak było to wcześniej, do rozdysponowania przeznaczono milion złotych.

W edycji budżetu obywatelskiego na 2019 rok wybierać będzie można spośród 35 projektów. Podzielone są one na trzy kategorie. Wykaz projektów wraz z ich opisami znajduje się na stronie internetowej: lebork.budzet-obywatelski.org/projekty

Głosowanie na poszczególne projekty odbywać się będzie w dniach od 1 do 14 października, w godzinach od 10 do 18. Przeprowadzone zostanie zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dla lęborczan, którzy chcą oddać swój głos w tradycyjny sposób, w wyznaczone dni będą otwarte otwarte punkty głosowania. Od 1 do 4 października będzie to Szkoła Podstawowa nr 8 (lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych). Od 5 do 8 października działał będzie lokal w Szkole Podstawowej nr 5. Natomiast od 9 do 14 głosować będzie można w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania).

Do 20 października ma nastąpić ogłoszenie projektów przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.