K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zainteresować i rozwijać

0

Zajęcia pozalekcyjne nie są tematem, który powracałby w dyskusjach o szkole. Nie bez znaczenia są w tym wszystkim pieniądze przeznaczane przez gestorów oświaty na ten cel. Jest jednak i druga strona medalu. To pasja i zaangażowanie nauczycieli połączone z respektowaniem potrzeb uczniów. W tę edukacyjną lukę wkraczają inne podmioty.

Dawno minął ten czas, gdy w szkołach działały koła przedmiotowe i kółka zainteresowań, a uczniowie przejawiający talenty wykraczające poza ramy szkolnych programów mogli je rozwijać w specjalistycznych placówkach. Szkołom brakuje pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne, a i nie tak łatwo o nauczycieli, którzy chcieliby poświęcać na nie swój czas. Niewielkie grupy młodzieży znajdują jeszcze swoje miejsce w placówkach kultury i klubach sportowych, ale tłoku tam też nie ma. Często winą za taką sytuację obarcza się rozbieżność oferty z rzeczywistymi potrzebami młodzieży. Że tak nie jest, próbowały przekonać zorganizowane w obecnym centrum Słupska, czyli Jantarze, targi zajęć pozalekcyjnych.

Odwiedzając kolejne stoiska można było znaleźć pomysł nie tylko na zagospodarowanie długich jesiennych i zimowych wieczorów, ale także rozbudzić swoje zainteresowania. Propozycje wystawców adresowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Swoje oferty prezentowały placówki kultury, szkoły tańca i kluby sportowe prowadzące zajęcia dla najmłodszych słupszczan. Budzącym duże zainteresowanie odwiedzających targi było stoisko Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Oferta tej placówki edukacyjnej wykraczała poza programową działalność. Znalazło się w niej miejsce na prezentację osiągnięć koła modelarskiego, nowoczesnych technologii druku, sprzętu używanego w laboratoriach kryminalistycznych czy efektów wykorzystania tradycyjnych metod sporządzania przetworów.

Dzięki targom trwającym cały miniony weekend szerokie grono młodych słupszczan mogło się przekonać, że istnieją inne formy spędzania wolnego czasu niż komputer, tablet czy smartfon. Na dodatek wcale nie mniej wciągające. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.