K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Skorzystaj z pomocy!

0

Osoby niepełnosprawne uczące się w szkołach policealnych mogą uzyskać pomoc finansową. Pieniędzmi na ten cel dysponuje również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, a wnioski można składać do 10 października.

Początek roku akademickiego wiąże się od wielu lat z możliwością ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o pomoc finansową w zdobyciu wykształcenia. Dysponentami pieniędzy przyznawanych na ten cel przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są ośrodki pomocy socjalnej. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków w Słupsku zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Osoby studiujące i uczące się w szkołach policealnych mogą otrzymać dofinansowanie do nauki w wysokości tysiąca złotych – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR w Słupsku. – Chyba że studiują lub uczą się poza miastem Słupsk, wtedy dodatkowo otrzymują maksymalnie 500 złotych. Jeżeli któraś osoba posiada Kartę Dużej Rodziny, to może jeszcze uzyskać dodatkowo maksymalnie 300 złotych. PFRON stawia na tę formę aktywizacji, dofinansowania osób studiujących i uczących się. Jest to kolejna edycja tego programu, więc studenci, osoby niepełnosprawne ze stopniem umiarkowanym i znacznym wiedzą, że taki program jest realizowany. Teraz można składać wnioski do 10 października. Zachęcamy wszystkich, aby się do nas zgłaszali.

W ramach programu „Aktywny Samorząd” można też ubiegać się o pokrycie czesnego w wysokości do 3 tysięcy złotych. Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15d w pokoju nr 06 (parter), w godzinach od 8 do 15. Formularze dostępne są na stronie ośrodka (www.mopr.slupsk.pl). Osoby ubiegające się po raz pierwszy o to świadczenie mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu 59 840 18 90 lub na wcześniej podanej stronie internetowej MOPR-u. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.