K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Azymut Fort Trump

1

Marszałek województwa pomorskiego skierował do prezydenta RP list, w którym apeluje o pilne podjęcie działań na rzecz budowy trasy S6. Realizacja strategicznej dla rozwoju regionu drogi ekspresowej ma być jednocześnie jednym z podstawowych warunków zapewnienia właściwego funkcjonowania Bazy Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, 5 października wystosował pismo do prezydenta Polski Andrzeja Dudy z apelem o podjęcie pilnych działań w sprawie odsunięcia w „bliżej nieokreśloną przyszłość” środkowopomorskiego etapu budowy drogi ekspresowej S6. Trasa ta jest dla regionu inwestycją decydującą o jego rozwoju, ale biorąc pod uwagę przebieg całego szlaku, brak w ramach inwestycji połączenia Koszalina ze Słupskiem i Lęborkiem destabilizuje transport w całym północnym pasie.

S6 miała być w oczekiwaniach mieszkańców i samorządów rekompensatą za tarczę antyrakietową w Redzikowie. Teraz w kontekście słów prezydenta „o potrzebie realizacji infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów wojskowych w Polsce” – co czytamy w piśmie marszałka – i tego, że „strona amerykańska oczekuje od polskich władz partycypacji w kosztach (…) związanych ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Polsce”, samorządowcy zwracają się do najwyższych władz o podjęcie takich zobowiązań. O piśmie marszałka poinformował podczas konferencji władz Słupska wiceprezydent Marek Biernacki:

Bardzo ważną rzeczą jest oczywiście tarcza antyrakietowa i cały czas mamy nasze oczekiwania na rekompensaty. Najważniejszą rekompensatą jest – jak wiemy – droga S6. Myślę, że dzisiaj w wypowiedziach wielu kandydatów na radnych czy prezydenta wszyscy warunkują sukces miasta od spełnienia tej obietnicy. Pan marszałek, słysząc wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem, nawiązał w swoim wystąpieniu do pojęcia „Fort Trump”. Skoro pan prezydent deklaruje wydanie dwóch miliardów – dolarów, złotych, cokolwiek by to było, są to bardzo duże pieniądze – to w pierwszej kolejności powinien pamiętać o obietnicy i deklaracji, która tutaj była złożona, czyli o zainwestowaniu w drogę S6. Skoro też, jak się okazuje, są te pieniądze, pan marszałek występuje z takim postulatem i wezwaniem do pana prezydenta Andrzeja Dudy, aby wczuł się w nasze interesy i zrozumiał, że dla naszej ziemi, dla Słupska i okolicy najważniejszą sprawą jest kontynuacja trasy ekspresowej.

Marszałek informuje w piśmie, że droga S6 na odcinku Koszalin – Słupsk – Lębork została w puli 148 inwestycji przeniesiona z 10. miejsca na odległe pozycje nr 139, 140 i 141 Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. (jwb)

DyskusjaJeden komentarz