K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Renowacja organów zakończona

0

Przez pięć lat prowadzone były prace konserwatorskie zabytkowych organów, które znajdują się w Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Były to pierwsze tego typu działania podjęte od chwili powstania instrumentu.

W Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku znajdują się organy z 1881 roku. Prace związane z renowacją zabytku podzielono na etapy. Ze względu na wysokie koszty z tym związane działania rozłożono w czasie. W tym roku udało się zakończyć prowadzone na dużą skalę prace konserwatorskie.

W minionym tygodniu trwały już ostatnie prace przy naszym instrumencie organowym, zabytku będącego perełką Lęborka i Pomorza – mówi o. Roman Zioła, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku. – Trwały one prawie pięć lat i były ogromne. Całość została wyjęta z szafy organowej. Nikt wcześniej nie podjął się takiego zadania. Ogrom prac wiązał się także z gromadzeniem pieniędzy, bo ponad pięćset tysięcy kosztowała renowacja instrumentarium i szafy organowej. Potrzebny był na to czas. Tak, jak panu Adamowi Olejnikowi, który restaurował organy. Mamy ogromną nadzieję, że powróciły teraz do stanu z XIX wieku.

Okazały i precyzyjnie wykonany instrument charakteryzuje wyjątkowe brzmienie.

Nasze organy mają dziewiętnaście głosów, a tym samym wróciliśmy do czasów XIX-wiecznych – zapewnia o. Roman Zioła. Wszystkie głosy dzisiaj już grają. Nie było tak pięć lat temu. Niektóre glosy nie rozbrzmiewały pełną skalą. Dzisiaj możemy usłyszeć już piękno tego instrumentu. Już dzisiaj zapraszam wszystkich na poświęcenie i koncertową inaugurację organów. Będzie to 25 listopada, w niedzielę. O godzinie 15 będzie msza dziękczynna za tych wszystkich, którzy stali się ofiarodawcami tej renowacji. Później będzie koncert chóru Sensus Musicus pod dyrekcją Tadeusza Formeli.

Środki finansowe przeznaczone na restaurację zabytkowego instrumentu organowego przekazane były przez parafian, darczyńców oraz pochodzą z budżetów powiatu lęborskiego i miasta. Lębork przekazał je w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.