K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Park i pieniądze w koncepcji

0

Słupsk pochwalił się koncepcją budowy centrum sportowo-kulturalno-rekreacyjnego na terenie obecnego Parku Kultury i Wypoczynku. Koncepcji przestrzennej towarzyszy również koncepcja pozyskania pieniędzy na realizację.

Słupski Park Kultury i Wypoczynku, przestrzennie największy w mieście, doczekał się koncepcji zagospodarowania. Miasto, co podkreślił podczas konferencji prasowej prezydent Robert Biedroń, długo przymierzało się do niej i wreszcie postanowiło ją upublicznić. Prace koncepcyjne zlecono pracowni prowadzonej przez dwoje architektów – Janusza Kaczmarka i Krystynę Kosowicz. We wtorek autorzy przedstawili efekty swojej pracy.

Idea nasza polegała na tym, żeby wprowadzić nową funkcję, ale niezakłócającą idei parku, czyli miejsca odpoczynku zarówno ludzi młodych jak i starszych – tłumaczy architekt Janusz Kaczmarek. Miejsce to ma być pozbawione hałasu, a funkcje, które przez nas są proponowane mają podkreślać walory miejsca spokojnego wypoczynku. Pomysłem, który nam się narzucił, było zaktywizowanie miejsca po starym placu cyrkowym. Okazuje się, że ma on całkiem niezłą nawierzchnię i zaplecze. Nie chcieliśmy więc doprowadzać do tego, że wywalamy wszystko i budujemy coś od nowa, bo to jest system mało gospodarski. Chcieliśmy spróbować takich działań, które charakteryzują gospodarzy.

Wynikiem takiego myślenia ma być budowa hali wielofunkcyjnej, która zimą zamieniałaby się w sztuczne lodowisko, a latem pełniła funkcje kulturalno-sportowe. Plany znacznie wybiegają w przyszłość i obejmują nie tylko wykorzystanie już przewidywanych w koncepcji obiektów, ale także budowę kolejnych, łącznie z zapleczem gastronomiczno-konferencyjnym. Inwestycja ma kosztować 12 milionów złotych i ratusz przygotował już koncepcję pozyskania tych pieniędzy.

Co roku ministerstwo sportu ogłasza program Polska Sportowa – Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej – mówi Justyna Pluta, dyrektor wydziału zarządzania funduszami UM w Słupsku. Jest on dedykowany gminom i miastom na prawach powiatu i obejmuje inwestycje mniejsze, nie takie strategiczne jak hala sportowa, o środki na którą aplikowaliśmy. Do 31 marca jest ogłaszana doroczna edycja programu. Generalne zasady są praktycznie takie same. Można finansować zarówno infrastrukturę w postaci sal sportowych, boisk czy skateparków i to, co zaplanowaliśmy, kwalifikuje się do tego programu. Poziom dofinansowania jest każdego roku ustalany w zależności od poziomu dochodowości gminy, czyli waha się od 33 do 70 procent. Na poszczególne obiekty można uzyskać dofinansowanie nawet do 7 milionów złotych. To zależy od wskaźnika dochodowości wynikającego ze sprawozdania ministerstwa finansów.

Obiekt miałby powstać w ciągi trzech lat, a jeżeli nie udałoby się pozyskać pieniędzy ministerialnych, ratusz przewiduje możliwość sięgnięcia po nowe rozdanie funduszu europejskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.