K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Na sztandar CSMW

0

W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga odbyła się uroczysta przysięga wojskowa III turnusu marynarzy elewów służby przygotowawczej do korpusu szeregowych. Służba przygotowawcza to pierwszy etap selekcji do zawodowej służby wojskowej.

Przygotowanie do służby zawodowej zostało podzielone na dwa okresy trzymiesięcznego szkolenia. Pierwszy miesiąc to przede wszystkim musztra, regulaminy, szkolenie ogniowe i taktyka. Druga część to szkolenie specjalistyczne, które zakończy się egzaminem. Pierwszy kwartał służby przygotowawczej zakończył się złożeniem przysięgi wojskowej przez 190 ochotników, a wśród nich 66 kobiet marynarzy elewów.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce – w najstarszej jednostce Marynarki Wojennej, która w przyszłym roku obchodzić będzie stulecie morskiego szkolnictwa specjalistycznego. W uroczystym apelu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek garnizonu z Ustki i Słupska, oraz licznie przybyłe rodziny marynarzy. Zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar jednostki dostąpili marynarze elewi Mateusz Zając, Kajus Kuc, Iwona Dankowska i Hanna Waliszewska.

Po przysiędze błogosławieństwa najmłodszym marynarzom-elewom udzielił ks. kapelan kmdr por. Grzegorz Golec. W okolicznościowym przemówieniu komandor Dariusz Cebulka podkreślił znaczenie i wagę złożonego ślubowania, które zawsze było zarówno dla młodszych, jak i starszych pokoleń, głębokim osobistym przeżyciem. Niezależnie od epoki historycznej.

W trakcie ceremonii marynarze osiągający najlepsze wyniki w szkoleniu zostali wyróżnieni przez Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej listami gratulacyjnymi. Wśród nich byli marynarze elewi: Przemysław Januszkiewicz, Natalia Piasek, Artur Misiek, Jakub Baran, Paweł Oszmaniec i Anna Klichowska. Jak zaznaczył kmdr ppor. Robert Biernaczyk, marynarze, którzy zdadzą najlepiej egzaminy końcowe, będą mogli ubiegać o przyjęcie do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych marynarzy czy też Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów nowo zaprzysiężonych marynarzy, których poprzedzała kompania honorowa Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.