K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Porządki na zapleczach

0

Pomiędzy ulicą Przymurną a rzeką Łebą powstaje rekreacyjny skwer nawiązujący wyglądem do średniowiecznego Lęborka. Natomiast skarpę na zapleczu „Belwederu” i budynków przy ulicy Orzeszkowej zagospodarowano pod nowe miejsca parkingowe.

Jeszcze w listopadzie zaplecza lęborskich ulic są porządkowane. Zakończyły się prace konserwatorskie na średniowiecznych obwarowaniach przy ulicy Przymurnej. Wcześniej rozebrano w tym miejscu przylegające do murów garaże oraz pobliską kamienicę. Zakres prac obejmował, m.in. uzupełnienie brakujących lub wykruszonych cegieł identycznymi (wyrabianymi współcześnie średniowiecznymi metodami i osadzanymi w murze za pomocą wapiennej zaprawy). Roboty przeprowadzono we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który uczestniczył także w odbiorze prac. Obecnie pomiędzy ulicą Przymurną a rzeką Łebą na skwerze tworzony jest teren rekreacyjny. Działania wpisują się w realizowany przez miasto projekt – dofinansowany ze środków unijnych – dotyczący odratowania i wyeksponowania elementów zabytkowego centrum.

To jest element rewitalizacji miasta – mówi Witold Namyślak, burmistrz Lęborka. – Powstaje tam skwer z ławeczkami. To bardzo ciekawe miejsce i mam nadzieję, że będzie atrakcyjne. Odnowiliśmy część muru obronnego i w tej stylistyce ustawiane są różne elementy.

Na zapleczu lęborskiego „Belwederu” powstały natomiast kolejne miejsca parkingowe, wygospodarowane na nieużytkowanym do tej pory terenie.

na zapleczu ulicy Orzeszkowej roboty wykonywane są w ramach remontów bieżących – wyjaśnia burmistrz. – Powstało kilka dodatkowych miejsc parkingowych i, jak myślę, z radością to mieszkańcy przyjęli. Nie wszystko jeszcze jest zrobione, ale ten nabiera już kształtów takiego spokojnego miejsca, oświetlonego i bezpiecznego. Teraz jest dogodny dojazd i dojście do budynku, w którym znajduje się 60 mieszkań.

To kolejna tego typu inwestycja wykonana w tym roku. Wcześniej wybudowano nowe miejsca postojowe, m.in. przy Przedszkolu nr 1, w rejonie ulicy Tczewskiej i Krzywoustego, a także przy Kasztanowej i Legionów Polskich. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.