K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Scenicznie o zagrożeniach

0

W sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się trzecia edycja Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Pomyśl o HIV”. Uczestniczyły w niej zespoły wyłonione w drodze eliminacji powiatowych.

W sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara odbyła się gala wojewódzka Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Pomyśl o HIV”. To już trzecia edycja tego kulturalnego przedsięwzięcia inspirowanego ideą profilaktyki zdrowotnej. Organizatorami przeglądu są Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Słupsku. Na scenie filharmonii swoje spektakle zaprezentowało 10 zespołów teatralnych, w skład których wchodzili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wcześniej zostały one wyróżnione prawem udziału w gali wojewódzkiej podczas eliminacji powiatowych. Tematyka tych scenicznych prezentacji – zgodnie z założeniem organizatorów – dotyczyła zasad profilaktyki HIV/AIDS, ale jednocześnie była promowaniem odpowiedzialności za swoje życie. Zdaniem uczestników, aktywność artystyczna jest dobrą formą integrowania szkolnej społeczności i zachęcania do profilaktyki zdrowotnej. W opinii Małgorzaty Parol, przewodniczącej słupskiego oddziału PTOZ, młodzież zaprezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności artystycznych. Organizatorkę cieszy również to, że z roku na rok prezentacje sceniczne są coraz ciekawsze. Ostatecznie jury pierwsze miejsce przyznało zespołowi teatralnemu II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.