K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Grzanie na Długiej

1

Słupsk realizuje program zmiany sposobu ogrzewania lokali w centrum miasta. Stare piece na opał zostaną zastąpione przez sieć ciepłowniczą. Do miejskiego systemu grzewczego podłączone zostaną budynki przy ulicy Długiej.

Zmianą sposobu ogrzewania objętych jest kilka kamienic przy ulicy Długiej, zarządzanych przez miasto. Jednak chęć przystąpienie do programu zgłosiło również wiele samodzielnych wspólnot mieszkaniowych. Prowadzone zadanie jest jednym z elementów rewitalizacji centrum miasta. Projekt podłączania budynków do sieci ciepłowniczej jest realizowany przez spółkę PGM i ratuszowy wydział polityki mieszkaniowej.

PGM jak administracja zasobu komunalnego dokonuje podłączeń ulicy Długiej do miejskiej sieci ciepłowniczej – informuje Ewa Wach, prezes spółki. – Budynki najpierw trzeba było odremontować, czyli głęboka termomodernizacja – izolacja pionowa, wymiana stolarki, naprawa bądź wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie elewacji. Dalszy etap to podłączenia do sieci Długą 2, 20, 24, 37, 38 i 39.

Koszt inwestycji miejskiej wynosi 1,5 miliona złotych. W kolejnych latach plany zakładają przyłączenie do miejskiej sieci budynków na ulicach Jaracza, Polnej oraz Poniatowskiego. Ponadto miasto w związku z budową mieszkań komunalnych przy ulicy Długiej prowadzi ankietę preferencji mieszkaniowych słupszczan.

Chciałam bardzo mocno podkreślić – mówi Agnieszka Zwierz, dyrektorka Wydziału Polityki Mieszkaniowej UM w Słupsku – że badamy też wiele innych możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego na naszym terenie z przeznaczeniem dla różnych grup społecznych, nie tylko tych komunalnych, ale także dla tych ludzi, którzy z tytułu przekroczenia dochodów nie mogą się ubiegać o lokal komunalny, a jednocześnie bardzo często nie mają zdolności kredytowej, żeby kupić mieszkanie. To jest przedmiotem naszego zainteresowania. Do wykorzystania mamy różne instrumenty, nad którymi pracujemy. To m.in. współpraca z deweloperami, komercyjny filar Mieszkania Plus czy też założenie spółki celowej z innym deweloperem albo z BGK Nieruchomości. Na tę chwilę bardzo chcielibyśmy poprosić naszych mieszkańców o wypełnienie ankiety – badanie preferencji mieszkaniowych. Mam na myśli zwłaszcza tę grupę, która jest pośrednia pomiędzy grupą komunalną a kredytem hipotecznym, chcemy poznać skalę zainteresowania mieszkańców.

Ankieta zawiera pytania o możliwe opłaty, które są w stanie ponieść gospodarstwa domowe oraz oczywiście o same preferencje mieszkaniowe. Ankieta będzie dostępna już w przyszłym tygodniu na miejskiej stronie internetowej. (opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz