K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy podział obowiązków

0

Nazwiska zastępców świeżo zaprzysiężonej na prezydenta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej były znane już od pewnego czasu. Jednak dopiero wczoraj prezydent Słupska zdradziła, jakie obowiązki powierzy swoim najbliższym współpracownikom.

Po raz pierwszy prezydent Słupska swoich zastępców przedstawiła podczas uroczystego ślubowania rajców nowej kadencji rady miejskiej. Wiceprezydenci zastąpią na stanowiskach odchodzącego Marka Biernackiego, który w ratuszu doglądał spraw infrastrukturalnych, oraz właśnie Krystynę Danielecką-Wojewódzką. Teraz obowiązki przejmą nowi wiceprezydenci, przed którymi postawiono określone zadania. Szeroko rozumianymi kwestiami społecznymi zajmie się Marta Makuch, dotychczasowa prezes Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Była tą osobą, która współtworzyła wiele organizacji pozarządowych – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka – a potencjał Marty chcę wykorzystać głównie w zakresie spraw społecznych, edukacyjnych, kulturotwórczych, sportowych, chcę wykorzystać także jej innowacyjne pomysły oraz projekty, które realizowała wspólnie z miastem, innymi samorządami, po to, abyśmy rzeczywiście te elementy innowacji, partycypacji społecznej jak najszerzej wprowadzali w życie.

Drugiemu z wiceprezydentów, Markowi Golińskiemu, powierzono natomiast obowiązki dotyczące między innymi mieszkalnictwa czy inwestycji. Wcześniej w samorządzie pracował jako wicewójt gminy Kolbudy.

Marek Goliński będzie natomiast wiceprezydentem z doświadczeniem samorządowca, który będzie zajmował się sprawami związanymi zarówno z planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, inwestycjami realizowanymi przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej, nieruchomościami miejskimi, budownictwem, współdziałaniem ze wszystkimi partnerami w Słupsku, jak i funduszami zewnętrznymi, ponieważ jest specjalistą w ich zarządzaniu pozyskiwaniu. Mamy więc duże nadzieje na to, że będzie nam pomagał otwierać właściwe drogi do naszych partnerów poza Słupskiem – mówi prezydent miasta.

Jeżeli nie dojdzie do zmian kadrowych, to zastępcy będą urzędować przez pięć lat nowej kadencji. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.