K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wiceprzewodniczący i komisje

0

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Słupsku dokonano wyboru wiceprzewodniczących. W toku obrad i głosowania zdecydowano, że zostanie powołanych dwóch zastępców przewodniczącego. Takie rozwiązanie podyktowane zostało liczbą klubów istniejących w radzie. Zgłoszone zostały dwie kandydatury i tajne głosowanie zakończyło się ich akceptacją. Tym sposobem wiceprzewodniczącymi w tej kadencji będą Tadeusz Bobrowski z klubu radnych PiS i Wojciech Gajewski z klubu radnych Łączy nas Słupsk. Ponieważ przewodnicząca Beata Chrzanowska reprezentuje klub Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, w prezydium rady obecni są przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które wprowadziły swoich kandydatów do władzy wykonawczej miasta.

Przewodnicząca rady wystąpiła z inicjatywą powołania osobowego składu stałych komisji. Wcześniej zostały ustalone ich składy, a wszyscy rajcy wyrazili chęć pracy w komisjach. (hrk)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.