K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w szkołach

0

Do publicznych i niepublicznych szkół wchodzą nowe przepisy BHP. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zobowiązuje dyrektorów tych placówek m.in. do zapewnienia uczniom szafek na podręczniki oraz przeprowadzenia konsultacji z rodzicami i samorządem uczniowskim w sprawie długości przerw międzylekcyjnych.

Z końcem listopada zaczynają obowiązywać w szkołach nowe przepisy BHP. Zgodnie z rozporządzeniem MEN dyrektorzy tych placówek mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji z rodzicami i uczniami temat długości przerw międzylekcyjnych, a także zapewnienia dzieciom miejsca, w którym mogłyby przechowywać podręczniki i przybory szkolne. Kolejna zmiana dotyczy obowiązku przeszkolenia wszystkich pracowników szkół, nie tylko nauczycieli, w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W przepisach pojawia się aż dziewięć nowości. Najwięcej zapytań rodziców dotyczy szafek na książki i przybory szkolne.

W tych szkołach, w których są szafki, uczniowie mogą już zostawiać swoje podręczniki i przybory szkolne, natomiast w tych, w których nie ma wystarczającej liczby szafek, taka możliwość jest w klasach przyporządkowanych danym uczniom. Rozmawiałam również z dyrektorami, czy widzą problem w tym zakresie i na szczęście tego problemu nie ma – mówi Anna Sadlak, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Wdrożenie w życie rozporządzenia wiąże się dla szkół z określonymi kosztami. W związku z tym pojawia się pytanie, czy źródłem finansowania zmian będzie budżet centralny, czy też pozostanie to w gestii samorządów.

Czas pokaże – mówi dyrektor wydziału edukacji – natomiast z rozporządzenia nie wynika, jakoby miały być dodatkowe środki finansowe. Niemniej jednak dyrektor jest zobowiązany do realizacji tego rozporządzenia, polegającego m.in. na tym, że do 1 marca 2019 roku wszyscy pracownicy obsługi muszą być przeszkoleni z pierwszej pomocy. To wiąże się z dodatkowymi środkami. Na tę chwilę samorząd nie ma informacji, czy ministerstwo zabezpieczy środki w subwencji oświatowej na ten cel.

Dla uczniów rozporządzenie przynosi dobre informacje. Po pierwsze – konsultowanie z nimi i rodzicami czasu trwania przerw międzylekcyjnych, zwłaszcza tych, które mają być czasem na zjedzenie obiadu. Po drugie – zapewnienie szafek na książki, które pozwalają odciążyć w ciągu dnia kręgosłup dziecka. Plecak szkolny nie powinien ważyć więcej niż 10-15 procent wagi ucznia. Powszechnie jednak wiadomo, że norma ta nie jest przestrzegana. Szkoły poszukują także innych rozwiązań tego problemu.

W wypadku niektórych przedmiotów możemy korzystać z podręczników w wersji elektronicznej – mówi Anna Majchrzak, wicedyrektor SP 3 w Słupsku. – W tych sytuacjach dziecko w ogóle nie musi już nosić do szkoły podręcznika. Może korzystać z niego w domu, przygotowując się do każdej kolejnej lekcji.

W rozporządzeniu pojawia się także obowiązek uwzględnienia w planie zajęć równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć oraz możliwości psychofizycznych dzieci do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego. Jak wygląda to w praktyce?

Ten rok szkolny jest dość trudny dla nas z uwagi na to, że mamy więcej dzieci w placówce i dlatego w tej chwili występuje już u nas druga zmiana – przyznaje wicedyrektor SP 3. – Staramy się – i proszę mi wierzyć, że to jest priorytet, jeśli chodzi o nasze działania dotyczące planu lekcji – żeby był równomierny podział w zakresie liczby godzin w ciągu dnia. Bierzemy także pod uwagę, aby dzieci jednego dnia nie były obciążone zbyt trudnymi przedmiotami. Robimy, co możemy. Zmieniliśmy już plan od rozpoczęcia roku szkolnego. Zaczęliśmy innym planem, później zmienialiśmy go na spokojnie. Ten, który obecnie funkcjonuje, nie jest jednak doskonały właśnie z uwagi na tę zwiększoną ilość oddziałów.

Zmiany związane z rozporządzeniem, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 14 listopada, zaczną obowiązywać już jutro, 29 listopada. Do 1 marca dyrektorzy szkół muszą natomiast wywiązać się z obowiązku szkoleń w zakresie pierwszej pomocy i konsultacji dotyczących długości przerw międzylekcyjnych. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.