K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Elektroniczny dokument ucznia

0

Od dzisiaj każda szkoła publiczna i niepubliczna może zgłosić się do projektu mLegitymacja. Podstawowy dokument ucznia doczekał się swojej wersji mobilnej, do aplikacji na smartfonach z systemem Android (minimum 6.0). Minister cyfryzacji informuje, że jest to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które przypadnie do gustu nie tylko uczniom, ale i spodoba się rodzicom, ponieważ może być zainstalowane także w ich telefonach. Przede wszystkim jednak powinno służyć samym zainteresowanym jako dokument, który zawsze będzie po ręką, trudno bowiem wyobrazić sobie, aby młody człowiek zapomniał o swoim smartfonie.

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające sprawdzenie informacji, jakie obecnie zawiera legitymacja papierowa. Dokument można zweryfikować wizualnie, ponieważ posiada takie zabezpieczenia, jak hologram i animowana flaga. Jeśli jednak pojawiają się wątpliwości co do autentyczności i ważności elektronicznej legitymacji, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi wszystkie dane, a dodatkowo wykaże, czy dokument nie został zastrzeżony w szkole, np. w wypadku zagubienia telefonu.

Mobilna wersja legitymacji szkolnej zawiera podstawowe informacje: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz nazwę i adres szkoły. Legitymacja elektroniczna na tych samych zasadach co papierowa wersja dokumentu poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych lub autobusowych oraz innych przysługujących im zniżek. Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.