K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Erasmus w Trójce

0

W Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku odbyła się uroczystość powitania zagranicznych nauczycieli. Wizyta gości z Turcji, Łotwy i Portugalii będzie okazją do wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnego projektu w ramach programu Erasmus+.

Szkoła razem z zagranicznymi partnerami realizuje program „Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości”. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie projektowe, które nakreśli plany i kierunki pracy grona pedagogicznego na następne dwa lata.

W projekcie biorą udział cztery kraje: Polska, Portugalia, Turcja i Łotwa – mówi Anna Łukasik, nauczycielka SP nr 3 w Słupsku. – Zaplanowane są działania artystyczne. Sam projekt ma na celu zachęcenie dzieci do tego, aby trochę odeszły od komputera, wykazały się kreatywnością, rozwinęły swoje zainteresowania na tle artystycznym – plastycznym, muzycznym, tanecznym czy też sztuki wizualnej, czyli kręcenia filmów.

W ramach programu odbędą się cztery wymiany uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich, służące sumowaniu prowadzonej współpraca. Uczestnicy będą tworzyć między innymi wystawy artystyczne oraz zapoznawać kolegów z kulturą reprezentowanego przez siebie państwa. Dzieci wymienią się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji programu, a przy okazji podszkolą swój angielski. Skorzystać mają na tym wszyscy, i uczniowie, i nauczyciele, bo jak powszechnie wiadomo – podróże kształcą.

To wymiana dobrych praktyk, doświadczeń. Każda szkoła pracuje inaczej, każdy system edukacji wygląda inaczej, więc jest to możliwość zobaczenia, jak jest w innych krajach i w innych szkołach – mówi Anna Łukasik.

To nie pierwszy raz, kiedy Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku bierze udział w programie Erasmus+. Poprzednio realizowała projekt o charakterze informatycznym, w ramach którego uczniowie uczyli się korzystania z internetu w celach edukacyjnych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.