K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zielona taktyka

0

W słupskiej Szkole Policji realizowana jest „Zielona taktyka”, czyli taktyczne ćwiczenia poruszania się oddziałów zwartych policji w terenie otwartym. Jest to najnowsze szkolenie policjantów prewencji, przygotowane przez Główny Sztab Policji.

Słupska Szkoła Policji realizuje program „Zielona taktyka”. Polega on na ćwiczeniu poruszania się oddziałów zwartych policji w terenie, prowadzeniu działań pościgowych oraz reagowaniu w sytuacji zdarzeń kryzysowych. Z inicjatywą powstania tego rodzaju doskonalenia zawodowego wystąpił Główny Sztab Policji, natomiast za prace merytoryczne oraz organizacyjne odpowiedzialny jest zespół ekspertów składający się z przedstawicieli Komendy Głównej Policji, Szkoły Policji w Słupsku oraz Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Jest to przedsięwzięcie wdrażane w cykl kompleksowego szkolenia policjantów. Zgodnie z programem każdy uczestnik wyposażony zostaje w busolę, protraktor i zestaw map. Dodatkowo opracowany został podręcznik, w którym omówione zostały wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem pościgów w otwartym terenie i poszukiwaniem osób. Zajęcia poprowadzą wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku wspólnie ze specjalistami Oddziałów i Pododdziałów Prewencji Policji oraz przedstawicielami podmiotów zewnętrznych.

Zakres ćwiczeń jest rozległy. Począwszy od podstawowych umiejętności, takich jak posługiwanie się mapą, busolą czy protraktorem, aż do poznania budowy, obsługi i możliwości nowoczesnych sprzętów, takich jak kamery termowizyjne i noktowizory. Policjanci używać ich będą podczas ćwiczeń w terenie zalesionym w porze nocnej. Szkolenia podzielono na czternaście edycji i potrwają one do listopada. Uczestniczą w nich przede wszystkim policjanci kadry dowódczej średniego szczebla oddziałów i pododdziałów prewencyjnych. Projekt został wsparty unijnym Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.