K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ankieta dla projektu

0

Władze samorządowe przygotowały dla mieszkańców Słupska ankietę dotyczącą warunków życia i jakości usług publicznych. Zebrane opinie pomogą w opracowaniu projektu związanego z rozwojem lokalnym.

Władze Słupska przygotowują kolejny projekt i starają się o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Aby złożyć wniosek aplikacyjny, włodarze muszą przygotować dokładne sprawozdanie, w którym opiszą społeczną i gospodarczą sytuację miasta. W tym ma im pomóc specjalnie przygotowana ankieta, która kierowana jest do mieszkańców.

Oddolnie chcemy zbadać poprzez ankietę, jak mieszkańcy chcieliby, żeby miasto wyglądało w przyszłości, ale też, żeby ocenili, jak to życie dzisiaj w mieście wygląda – mówi Justyna Pluta, dyrektor wydziału zarządzania funduszami w słupskim ratuszu. – Do 9 lipca czekamy na wypełnione ankiety. Można je znaleźć na stronie internetowej miasta, a na profilu Słupska w Facebooku umieszczony jest link do ankiety. W formie papierowej ankieta dostępna jest w centrum obsługi mieszkańca, czyli tam, gdzie mieszkańcy najczęściej załatwiają swoje sprawy, meldują się czy pobierają prawo jazdy. W Urzędzie Stanu Cywilnego są przygotowane specjalne urny, do których wypełnione papierowe ankiety można wrzucić.

Pytania znajdujące się w ankiecie dotyczą niemalże wszystkich dziedzin życia miasta.

Generalnie pytamy mieszkańców, czego im brakuje jeżeli chodzi o sferę przestrzenną, na przykład zieleni, albo dostępności do obiektów sportowych, ścieżek rowerowych… A może chodzi o zły stan dróg, chodników? Czyli generalnie pytamy o przestrzeń miasta, ale również o sprawy społeczne, czyli jak mieszkańcom się żyje, jak postrzegają swoje życie, czego im brakuje. Pytamy o mieszkania, o dostępność mieszkań, jakie dostrzegają bariery w rozwoju miasta, a nawet o takie sprawy, które mieszkańcy dostrzegają i chcieliby, żeby miasto zwróciło na nie uwagę – informuje Justyna Pluta.

Władze miasta zapraszają do wypełniania ankiety. Jej wyniki posłużą w całości do sformułowania diagnozy stanu miasta oraz przygotowania projektu aplikującego o dofinansowanie. Ma on być faktycznym odzwierciedleniem potrzeb słupszczan. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.