K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dominikańska nieprzejezdna

0

W związku z wejściem w ostatnią fazę prac związanych z przebudową ulic w rejonie Zamku Książąt Pomorskich od najbliższego piątku zamknięta będzie ulica Dominikańska na odcinku od ulicy Mikołajskiej do Jagiełły. Możliwość przejazdu wyznaczono innymi ciągami komunikacyjnymi.

Trwająca już ponad pół roku przebudowa ulic Mostnika i Dominikańskiej powoli dobiega końca. W związku z przejściem prac w ostatni etap od najbliższego piątku zostanie zamknięty odcinek ulicy Dominikańskiej od ulicy Mikołajskiej do Jagiełły. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu w rejonie prowadzonych robót: ulica Mikołajska będzie drogą bez przejazdu, a dojazd do ulicy Dominikańskiej możliwy będzie jednokierunkową drogą wewnętrzną na tyłach budynków Mostnika 3 i 7. Przejazd w kierunku Starego Rynku poprowadzony zostanie jednokierunkowo ulicą Mostnika. Zakończenie prac przewidziane jest na sierpień tego roku. Po modernizacji ulicy ruch na przebudowanym odcinku Dominikańskiej będzie możliwy w obu kierunkach.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.