K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Raport nieoptymistyczny

0

Słupski ratusz przeprowadził wśród mieszkańców ankietę dotyczącą warunków życia w mieście i jakości usług publicznych. Na stronie internetowej Słupska pojawiło się już podsumowanie głosów przekazanych przez respondentów.

Przez osiem dni słupszczanie mogli wypowiedzieć się na temat warunków życia w mieście i jakości usług publicznych. Wystarczyło wejść na stronę internetową miasta i odpowiedzieć na 38 pytań zamieszczonej tam ankiety. Skorzystało z tej możliwości, jak informuje ogłoszony właśnie raport, 485 respondentów, wśród których było niemal dwa razy więcej kobiet. Swoje opinie najczęściej przekazywali słupszczanie z przedziału wiekowego pomiędzy 26 a 45 rokiem życia.

Wyniki ankiety nie mogą napawać władz miasta zbytnim optymizmem. Słupszczanie wprawdzie interesują się sprawami ich miasta, ale w ogromnej większości nie należą do stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności. Bardzo rzadko uczestniczą też w spotkaniach z samorządowcami, a wiedzę o decyzjach władz czerpią przede wszystkim z mediów i portali lokalnych. Stosunkowo wysoko oceniają życie i ofertę kulturalną miasta, możliwość uczestniczenia w wystawach, spektaklach i koncertach. Gorzej już jednak wyglądają korzystanie z tych możliwości i własna aktywność twórcza. Nawet w formie relaksu. Brakuje im też impreze plenerowych o charakterze masowym.

Generalnie respondenci nie najgorzej oceniają życie w mieście, ale ponad połowa tych w miarę zadowolonych z chęcią wyniosłaby się poza Słupsk. W ościennych gminach lub na obrzeżach miasta najchętniej też budowałaby swoje domy, ponieważ centrum i jego pobliże nie są atrakcyjne. Barierą dla poprawy warunków życia słupszczan są także wysokie ceny mieszkań i brak budownictwa komunalnego. Jednym z dużych mankamentów jest ulokowanie się centrum życia miasta w… centrach handlowych. I nie jest to optymistyczne podsumowanie ankiety, ani starań władz Słupska o rewitalizację śródmieścia. Kto wie, czy projektem wprost wynikającym z tej ankiety i ubiegającym się o dofinansowanie z funduszy europejskich nie będzie przeniesienie centrum życia mieszkańców z hipermaketów do… I tu można postawić tylko znak zapytania.

Z całością raportu można zapoznać się na stronie internetowej Słupska.

(www.slupsk.pl/wp-content/uploads/2019/07/Raport-z-badania.pdf )

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.